Min erfarenhet av traumaanpassad yoga

Min erfarenhet av traumaanpassad yoga

Hösten 2022 började jag på en kurs som kallas Trauma-anpassad yoga. Kursen inriktade sig till personer som upplevt symtom på utbrändhet, mentalt illamående eller ångest. Syftet med kursen är att den ska stöda och stärka personen att hantera sitt psykiska illamående...
Psykoedukation: Panikångest

Psykoedukation: Panikångest

  Psykoedukation är ett arbetssätt som används när man vill skapa en större förståelse kring en psykisk sjukdom eller ett tillstånd hos den drabbade eller bland de anhöriga. Genom att ge dem kunskap om sjukdomen eller tillståndet på ett pedagogiskt sätt ökar...

Pin It on Pinterest