Grupper

I våra samtalsgrupper får du kamratstöd av andra med liknande erfarenheter. Vi träffas en gång i månaden och det går bra att komma med när som helst under året. För mera information och anmälan är det ändå önskvärt att du kontaktar gruppledaren innan.
Nedan hittar du också information om andra grupper som ordnas för anhöriga till personer med psykisk ohälsa i FinFami Österbottens regi. Vi ordnar även finskspråkiga grupper.

OBS! Alla samtalsgrupper är inhiberade t.o.m. den 28.3. Du är välkommen med i våra nätgrupper.

grupper i vasanejden

Temakvällar för föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa

Temakvällar för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa.

samtalsgrupp i vasa

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Din närstående kan vara ditt vuxna barn, din partner, ditt syskon eller någon annan som står dig nära.

Karacafé

En tvåspråkig grupp för män. Träffas en onsdag i månaden  kl. 15.30- 17.

 

Läs mera

 

grupper i Karlebynedjen

 

Svenskspråkiga samtalsgrupper

Vi startar nya grupper enligt behov på olika orter. Ta kontakt till kontoret i Karleby tel. 044- 7634 101 och anmäl ditt intresse.

samtalsgrupp i jakobstad

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Din närstående kan vara ditt barn, din partner, ditt syskon, din förälder eller någon annan som står dig nära.

Temagrupper och nätgrupper

Nätgrupp för anhöriga i hela landet

Målgruppen är anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Du kan t.ex. vara partner, förälder, barn eller syskon till någon med psykisk ohälsa. 

ABC

ABC-kurs för anhöriga

En kurshelhet som fungerar som ett första informationspaket för anhöriga. Leds av tre av föreningens anställda. I kursen ingår information, uppgifter och kamratstöd.

Psykoedukativa grupper

Syftet med psykoedukativa grupper är att få mera kunskap om en specifik psykisk  sjukdom och att samtidigt få kamratstöd av andra som berörs av sjukdomen antingen själva eller som anhöriga.

Icke aktiva grupper

Grupper som ordnats tidigare och som vid behov kan ordnas igen. Kontakta någon av anhörigrådgivarna ifall du är intresserad.

Kurs för bearbetning av förluster

När en närstående insjuknar psykiskt aktualiseras ofta tidigare förluster i livet. I kursen bearbetar vi tidigare förluster så vi kan koncentrera oss på nuet och framtiden. Metoden är utarbetad av Svenska Sorgbearbetningsinstitutet.

Anhörigresursen

Ordnas som en nätkurs för att öka den anhörigas självkännedom och välmående.

VÅGA TA HAND OM DIG SJÄLV

En grupp för dig som är mellan 18-29 år och orolig för någon närståendes psykiska hälsa. Om du vill förbättra din egen psykiska hälsa, öka din självkännedom och få vardagen att fungera bättre så är den här gruppen något for dig! Gruppen ordnas i samarbete med Svenska Anhörigföreningen i Österbotten.

Läs mera

Pin It on Pinterest