Grupper

I våra samtalsgrupper får du kamratstöd av andra med liknande erfarenheter. Vi träffas en gång i månaden och det går bra att komma med när som helst under året. För mera information och anmälan är det ändå önskvärt att du kontaktar gruppledaren innan.
Nedan hittar du också information om andra grupper som ordnas för anhöriga i FinFami Österbottens regi.

grupper i vasanejden

Temakvällar för föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa

Temakvällar för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa.

samtalsgrupp i vasa

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Din närstående kan vara ditt vuxna barn, din partner, ditt syskon eller någon annan som står dig nära.

VÅGA TA HAND OM DIG SJÄLV

En grupp för dig som är mellan 18-29 år och orolig för någon närståendes psykiska hälsa. Om du vill förbättra din egen psykiska hälsa, öka din självkännedom och få vardagen att fungera bättre så är den här gruppen något for dig! Gruppen ordnas i samarbete med Svenska Anhörigföreningen i Österbotten.

Läs mera

grupper i Karlebynedjen

 

Svenskspråkiga samtalsgrupper

Vi startar nya gruppen enligt behov på olika orter. Ta kontakt till kontoret i Karleby tel. 044- 7634 101 och anmäl ditt intresse.

samtalsgrupp i jakobstad

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Din närstående kan vara ditt barn, din partner, ditt syskon, din förälder eller någon annan som står dig nära.

Temagrupper

ABC-kurs för anhöriga

En kurshelhet som fungerar som ett första informationspaket för anhöriga. Leds av två av föreningens anställda. I kursen ingår information, upgifter och kamratstöd.

Psykoedukativ grupp för personer med bipolär sjukdom och anhöriga

Gruppen ordas i samarbete med Svenska Österbottens Anhörigförening. En ny grupp startar 27.8 2020 och pågår sex torsdagskvällar under hösten.

Icke aktiva grupper

Grupper som ordnats tidigare och som vid behov kan ordnas igen. Kontakta någon av anhörigrådgivarna ifall du är intresserad.

Kurs för bearbetning av förluster

När en närstående insjuknar psykiskt aktualiseras ofta tidigare förluster i livet. I kursen bearbetar vi tidigare förluster så vi kan koncentrera oss på nuet och framtiden. Metoden är utarbetad av Svenska Sorgbearbetningsinstitutet.

Anhörigresursen

Ordnas som en nätkurs för att öka den anhörigas självkännedom och välmående.

Pin It on Pinterest