Grupper

I våra samtalsgrupper får du kamratstöd av andra med liknande erfarenheter. Vi träffas en gång i månaden och det går bra att komma med när som helst under året. För mera information och anmälan är det ändå önskvärt att du kontaktar gruppledaren innan.
Nedan hittar du också information om andra grupper som ordnas för anhöriga i FinFami Österbottens regi.

grupper i vasanejden

Temakvällar för föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa

Temakvällar för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa.

samtalsgrupp i vasa

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Din närstående kan vara ditt vuxna barn, din partner, ditt syskon eller någon annan som står dig nära.

grupper i Karlebynedjen

 

Svenskspråkiga samtalsgrupper

Vi startar nya gruppen enligt behov på olika orter. Ta kontakt till kontoret i Karleby tel. 044- 7634 101 och anmäl ditt intresse.

samtalsgrupp i jakobstad

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Din närstående kan vara ditt barn, din partner, ditt syskon, din förälder eller någon annan som står dig nära.

Temagrupper

Kurs för bearbetning av förlust

Vi startar nya gruppen enligt behov på olika orter. Ta kontakt till kontoret i Karleby tel. 044- 7634 101 och anmäl ditt intresse.

Öppen nätchatt för anhöriga

Har du en närstående som mår dåligt psykiskt? Saknar du stöd i din roll som anhörig eller vän?  I vår riksomfattande nätchatt får du chatta anonymt med andra som befinner sig i en liknande livssituation.

ABC-kurs för anhöriga

En kurshelhet som fungerar som ett första informationspaket för anhöriga. Leds av två av föreningens anställda. I kursen ingår information, upgifter och kamratstöd.

Anhörigresursen - mot självkännedom och välmående

En avgiftsfri nätkurs som ger dig både information och vertyg att stärka ditt eget välmående i vardagen. Du kan gå igenom materialet i egen takt och utbyta tankar med andra kursdeltagare online.

Psykoedukativ grupp för personer med bipolär sjukdom och anhöriga

Gruppen ordas i samarbete med Svenska Österbottens Anhörigförening.

Pin It on Pinterest