Frågor från ungdomar

”Det är okej att vara ledsen.”

Här hittar du vanliga frågor som ungdomar har ställt till oss anonymt via en frågebox som vi haft med oss till olika skolor som vi besökt. Ifall du själv har några funderingar så tveka inte att fråga någon vuxen du litar på!
Hur vet man att man mår dåligt/hur dåligt måste man må för att söka hjälp?

De flesta känner sig ledsna, besvikna, arga och ensamma ibland, vilket är helt normalt. Vissa ofta, andra mera sällan. Om du upplever att de negativa känslorna pågått en längre period än vad som är normalt för dej, är det viktigt att du söker stöd eller professionell hjälp. Det du kan tänka på är att ifall du har fler dåliga dagar än bra dagar så skulle det vara bra att söka hjälp.

Om du känner att du har ett behov av att prata, ta modigt kontakt. Inget problem är för litet eller stort att prata om. 

Vart ringer man om man har psykisk ohälsa?

Man kan ringa till bland annat vår ungdomsverksamhet (044-9777 335), hälsovårdscentralen, Decibel, Ungdomsstationen Klaara, Kriscentret Valo, hälsovårdaren, eller den dejurerande psykiatriska sjukskötaren på jouren (06 213 2009). Kom ihåg att du också kan berätta om hur du mår till vuxna du litar på i din näromgivning (t.ex. kurator, lärare eller en ungdomsarbetare).

Om man inte är säker om man ringer rätt, är det helt okej att ringa ändå eftersom sakkunniga då kan hänvisa en vidare för att få hjälp. Du kan också ta kontakt med oss anonymt via SnapChat så kan vi tillsammans fundera på hurdan hjälp du skulle vilja få utöver vår hjälp. 

Vad ska man göra ifall man inte vågar gå och prata med någon fast man vet att man behöver det?

Tröskeln för att prata med någon kan ibland kännas hög, men om man känner att man kan och vågar så kan man iallafall söka hjälp från vänner man litar på eller ens familj. Ifall det känns svårt att själv fara och prata med någon så kan det ibland hjälpa att gå tillsammans med en kompis som du litar på. Kom ihåg att det inte är någon skam i att ha psykisk ohälsa. Vi kan alla få problem med vår psykisk hälsa och ibland behöver vi alla hjälp att sköta psykiska hälsan, precis som vi alla ibland behöver hjäp att sköta vår fysiska hälsa. 

Vad ska jag göra om en kompis berättar att hen mår dåligt?

Lyssna på din kompis och visa att du finns där för hen som stöd. Uppmuntra kompisen att gå och prata med någon och om du vill kan du erbjuda att följa med. Ifall du ser att din kompis börjar må mycket dåligt och du är orolig så borde du berätta åt någon vuxen. Det är förståeligt att du bryr dig om din kompis och du kan finnas där som stöd men det är inte ditt jobb att göra din kompis frisk. Det finns hjälp att få och om situationen känns jobbig kan du alltid ta kontakt med oss för att prata.  

Hur många i Finland drabbas av psykisk ohälsa?
Psykisk ohälsa påverkar varannan finländare, endera direkt eller indirekt som anhörig. Var femte person kommer någon gång i livet ha psykisk ohälsa.

KONTAKTUPPGIFTER

Lovisa Till
Lovisa Till

Vik. Ungdomskoordinator

044-9777 335 [email protected] 

 

Anna Håkans
Anna Håkans

Ungdomskoordinator, tjänstledig from 10.10.2022

044-9777 335
[email protected]

 

Pin It on Pinterest