Beställ informationstillfälle/utbildning

När en insjuknar förändras livet för många.

Informationstillfällen

Föreningen tar gärna emot grupper till kontoren i Vasa och Karleby för att informera om så väl föreningens målsättningar och verksamhet som anhörigas behov av stöd. Vi kan även komma till olika tillställningar och informera. Ta frimodigt kontakt med någon av de anställda. Tillfällen går även att ordna som tvåspråkiga.

 

Utbildningar för professionella

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för social- och hälsovårdspersonal. Ta gärna kontakt angående vad just ditt  arbetsteam skulle behöva. Inom föreningen innehar vi expertis om ämnen som berör anhöriga.

Föreningen kan även ordna seminarier som kan vara öppna för olika enheters personal. Seminarierna ordnas efter behov. Anmäl behov och intresse till föreningens anställda.

Bekanta er också gärna med våra utbildningar för frivilliga.

Mera information

I Vasa

På kartan

Leena Pakkanen
Leena Pakkanen

Toiminnanjohtaja / Verksamhetsledare

Christina Sjöström
Christina Sjöström

Anhörigrådgivare

044- 2000 733
[email protected]

 

Anna Håkans
Anna Håkans

Ungdomskoordinator, tjänstledig from 10.10.2022

044-9777 335
[email protected]

 

I Karleby

På kartan

Katrin Björklund
Katrin Björklund

Anhörigkoordinator

044-7634 101
[email protected]

 

 

Annat

Pin It on Pinterest