Hösten 2022 började jag på en kurs som kallas Trauma-anpassad yoga. Kursen inriktade sig till personer som upplevt symtom på utbrändhet, mentalt illamående eller ångest. Syftet med kursen är att den ska stöda och stärka personen att hantera sitt psykiska illamående för att utveckla en inre trygghet i vardagen. Kursen består av sex lektioner och jag kommer att dokumentera under kursens gång hur min mentala hälsa påverkas av kursen. I ungefär sex års tid har jag till och från lidit av panikångest, jag har bearbetat min problematik med psykolog. Kvarstår fysiska symtom som jag fortfarande lider av, troligen ett typ av kroppsligt trauma och min kropp reagerar fortfarande på händelser som förut skapade ångest inom mig, trots att det inte är något som jag själv reflekterar över i huvudet.

Personer som lider av psykosomatiska symtom kan ha väldigt svårt att uttrycka sina känslor i ord, då tar i stället kroppsspråket över. Kroppsspråket kan vara knappt synbart men det kan också vara ett skrik rakt ut i tomma intet i form av smärta eller uppkastningar. Varför det har varit så svårt för mig att bli av med de här kroppsliga reaktionerna kan vara kroppsminnet. Människans kropp betingas och automatiseras till att fungera på ett visst sätt och reagera på olika sätt på olika situationer och händelser. Traumatiska upplevelser kan skapa hormonella förändringar i kroppen, t.ex. öka produktionen av adrenalin och minska andra viktiga signalsubstanser. Det här har visat sig kunna förändra hjärnstrukturen och det kan leda till psykisk ohälsa. Den här typen av stress kan bli en pågående stressrespons och skapar en negativ förändring i det autonoma och centrala nervsystemet.

Det är tungt att inte kunna påverka sina egna kroppsupplevelser. Därför ska jag nu testa på traumaanpassad yoga för att se om detta kunde hjälpa min kropp. Kursen pågår från september till november.

Under det första kurstillfället började vi med en föreläsning på 30 minuter. Instruktören föreläste om olika trauman, hur de kan påverka kroppen och hur yogan kan hjälpa att lindra psykiska och fysiska besvär. Därefter följde en timmes yogapass med några få övningar där vi bland annat försökte sträcka på synnerven som är kopplad till vagusnerven som påverkar vår mentala hälsa. Vi gjorde mycket djupa, långa och långsamma stretchningar av hela kroppen samt en kroppsscanning. Kroppsscanning innebär att man fokuserar på en kroppsdel i taget och föreställer sig hur kroppsdelen slappnar av. När passet var slut kände jag mig tung i kroppen och avslappnad.

Jag upplevde att jag hade lite svårigheter i avslappningen och att hålla mig fokuserad, men överlag gick passet väldigt bra och jag ser framemot nästa pass. Det är svårt att säga efter endast ett pass hur det här påverkar min mentala hälsa. Tror nog man måste göra detta några gånger innan man över huvud taget kan se några resultat.

Kurstillfälle två hade ett liknande upplägg. Instruktören fortsatte på samma tema med hur kroppen påverkas av trauma och vi gjorde en timmes yoga med liknande övningar som första gången, några nya och några som vi gjorde första kurstillfället. Under den här lektionen kunde jag fokusera bättre och jag var mycket trött och dränerad efter kurstillfället.

De resterande kurstillfällena fungerade på samma sätt och mitt fokus under kurstillfällena varierade från gång till gång men känslan efter var alltid den samma. Under sista kurstillfället pratade vi främst om det autonoma nervsystemet och hur det kan programmeras fel om man utsätts för någon typ av trauma. Instruktören gav oss många tips på övningar och andra saker som stärker vagusnerven. Bland annat fri dans, att tugga, skratt, nära relationer, varma och kalla duschar, motion, yoga, hälsosam mat, hobbyer och liknande. Det finns alltså väldigt många sätt att stärka vagusnerven på och det är inte bara att man övar på att slappna av. Instruktören gav också ett väldigt bra exempel på nervsystemet och hur man tränar upp det. Man kan se nervsystemet som en kattunge som är rädd och gömmer sig. Du måste närma dig kattungen långsamt och locka och belöna. På samma sätt kommer nervsystemet att programmera om sig, långsamt och sakta men säkert. Att förändra sitt nervsystem går inte över en natt och det kräver mycket övning. Men genom att sätta tid på detta kan man bli mer trygg och lugn i kroppen och man blir starkare i att stå emot svåra situationer.

Jag tror definitivt att det här är något som kan stärka mig och sänka stressnivåerna i en stressad kropp. Aldrig tidigare har jag varit så lugn, trygg och bekväm i kroppen som efter dessa yoga-pass. Jag kan tänka mig om man gör det här regelbundet kommer hela kroppen och nervsystemet att bli lugnare och stressnivåerna i kroppen kommer att sjunka. Det här är något jag vill fortsätta utvecklas inom och kursen kommer att gå i vår igen. Jag kommer att anmäla mig till vårens kurs för att sänka mina stressnivåer i kroppen, minska på panikångesten, närma mig mitt nervsystem och bli tryggare i min kropp.

/Anonym

Pin It on Pinterest