Evenemang

FinFami Österbotten rf stöder med sin verksamhet anhörigas välmående bl.a. genom att ordna olika evenemang, rekreationsverksamhet, seminarium och föreläsningar. I den här evenemangskalendern hittar du alla kommande svenskspråkiga evenemang. Vi ordnar även verksamhet på finska.

Bekanta dig även med resten av verksamheten som är riktad till anhöriga som olika grupper och anhörigcafé.

Februari

Seminarium för professionella i Jakobstad

Aika: Tisdagen 4.2.2020 kl.9-12
Paikka: Jakobstad social- och hälsovårdsverk, Olav-salen

Under dagen kommer Anni Johnsson presentera resultaten av sin utredning av stödtjänster för anhöriga, föreningen presenterar sin verksamhet och behovet av stöd som anhöriga till personer med psykisk ohälsa har samt berättelse av erfarenhetsexpert.

Temakväll om ADHD och add i vasa

Tid: Onsdag 5.2 kl. 18-20
Plats: Arbis i Vasa, Kyrkoesplanaden 15.
På kartan

Föreläsare: Erfarenhetsdel av Anton Plogman och faktadel av neuropsykiatrisk coach Pia Jüngner Plats: Arbis i Vasa, Kyrkoesplanaden 15.Temakvällen är ett samarbete mellan Vasanejdens ADHD förening, FinFami Österbotten, Svenska Österbottens anhörigförening och Vasa Arbis. Anmälningar till Arbis.

Temakväll om ADHD i Jakobstad

Tid: Tisdag 11.2 kl. 18-20
Plats: Algården, Alholmsgatan 13, Jakobstad
På kartan

Under temakvällen kommer Lena-Maria Lind som är mentaltränare och mamma föreläsa om ADHD. Skicka gärna frågor gällande AHDH på förhand, senst 28.1 till [email protected].

Anmälan senast 4.2 till [email protected] eller 044 7634 101.

FinFami Österbotten ordnar temakvällen i samarbete med Contact rf.

Temakväll för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa i Vasa

Tid: Torsdag 12.2 kl. 18-20
Plats: Kyrkoesplanaden 31, Vasa

På kartan

Temakvällarna hålls i samarbete med Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF. Vi går igenom olika teman kring ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa, om förändringen i familjedynamiken och om vikten av att ta hand om sig själv som anhörig. Under kvällarna kl. 18-20 får vi ta del av information och övningar. Kamratstödet från andra föräldrar är också en viktig del av temakvällarna. Plats: FinFami Österbottens kontor, Kyrkoesplanaden 31. Max 12 personer per temakväll.

Torsdag 13.2 Ungdomen- ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Magister i utvecklingspsykologi Fredrika Sourander håller i trådarna.

Anmäl er senast 11.2 till någon av oss: Eva: [email protected] tel. 044-2000 733 Fredrika: [email protected] tel. 045- 1219173

 

Sopplunch i Vasa på Vändagen fredag 14.2

Tid: Fredag 14.2
Plats: Kyrkoesplanaden 31, Vasa
På kartan

Vi uppmärksammar Vändagen med att bjuda på en värmande soppa kl. 12 på kontoret i Vasa. Anmälningar senast 12.2 till Marja 044-0334280.

 

Mars

ABC-kurs för anhöriga i Vasa

Tid: Tisdag 3.3, 10.3, 17.3 och 24.3 kl. 17.30 -19.30
Plats: Kyrkoesplanaden 31, Vasa
På kartan

Kursen är till för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa och upplever att du behöver kunskap och stöd samt möjlighet att diskutera med andra som upplevt liknande. ABC-kursens upplägg innehåller så väl fakta, diskussioner som uppgifter. Kursen består av fyra träffar där man tar upp olika teman. Ledarna för kursen i Vasa är verksamhetsledare Leena Pakkanen och anhörigrådgivare Eva Hanses. För mera information kontakta någon av ledarna.

Kursen hålls fyra tisdagar i Vasa i FinFamis utrymmen på Kyrkoesplanaden 31 i Vasa.

Anmälan senast 27.2 till [email protected] eller till Leena Pakkanen tel. 044- 2000 742.

 

 

Temakväll för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa

Tid: Torsdag 12.3 kl. 18-20
Plats: Kyrkoesplanaden 31, Vasa
På kartan

Temakvällarna hålls i samarbete med Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF. Vi går igenom olika teman kring ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa, om förändringen i familjedynamiken och om vikten av att ta hand om sig själv som anhörig. Under kvällarna kl. 18-20 får vi ta del av information och övningar. Kamratstödet från andra föräldrar är också en viktig del av temakvällarna. Plats: FinFami Österbottens kontor, Kyrkoesplanaden 31. Max 12 personer per temakväll.

Torsdag 12.3 Kommunikation i familjen.

Vi bjuder in en ungdom med erfarenhet av psykisk ohälsa, som kan ge tips om hur kommunikationen kan förbättras.

Anmäl er senast 10.3 till någon av oss: Eva: [email protected] tel. 044-2000 733 Fredrika: [email protected] tel. 045- 1219173

 

Grundutbildning för frivilliga i Vasa

Tid: Onsdag 18.3 kl. 17
Plats: FinFami Österbottens kanli, Kyrkoesplanaden 31, Vasa
På kartan

Under utbildningen går vi igenom föreningens värderingar, målsättningar och verksamhet samt vilka möjligheter det finns som frivillig i föreningen. Utbildningen hålls av anhörigkoordinator Katrin Björklund.

Anmälan senast 13.3 till [email protected] eller 044 7634 101.

 

Temakväll om Kropp och själ i Jakobstad

Tid: Tisdag 24.3 kl. 18-20
Plats: Algården, Alholmsgatan 13, Jakobstad
På kartan

Under temakvällen kommer familjerådgivare Birgitta Strandberg-Rasmus att förläsa om kropp och själ. Under kvällen kommer vi få praktiska tips på hur man bättre kan ta hand om sin kropp och sitt sinne.

Anmälan senast 17.3 till [email protected] eller 044 7634 101.

FinFami Österbotten ordnar temakvällen i samarbete med Contact rf.

Grundutbildning för frivilliga i Jakobstad

Tid: tisdag 31.3 kl. 17
Plats: Psykosociala förbundetsutrymmen, Kanalesplanaden 19 B 13
På kartan

Under utbildningen går vi igenom föreningens värderingar, målsättningar och verksamhet samt vilka möjligheter det finns som frivillig i föreningen. Utbildningen hålls av anhörigkoordinator Katrin Björklund.

Anmälan senast 27.3 till [email protected] eller 044 7634 101.

 

April

Temakväll kring bipolär sjukdom i Närpes

Tid: Torsdag 2.4 kl. 17.30- 20.00
Plats:  Föreläsningssalen i stadshuset, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes
På kartan

Anmälningar till: https://vuxeninstitutet.narpes.fi/ Psykiatrisk sjukskötare Malin Knip håller teoridel och Taina Edén erfarenhetsdel. I samarbete med Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF och Medborgarinstitutet i Närpes.

 

 

Temakväll om självkänslans betydelse vid beroende och medberoende i Kristinestad

Tid: Onsdag 15.4 kl. 17.30- 20.30
Plats:  Hemslöjdsgården, Strandgatan 18, Kristinestad.
På kartan

 

Erfarenhetsexperterna Tom Lund och Bodil Backman för en dialog baserad på egna erfarenheter av beroende och medberoende. Efteråt frågor och diskussion. Öppen för alla intresserade. Anmälningar till medborgarinstitutet i Kristinestad.

Föreläsningen är ett samarbete med Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF, Psykosociala föreningen Primula och medborgarinstitutet i Kristinestad. 
Anmälningar till Kristinestad MI.

 

 

Temakväll om Emotionell utmattning i Jakobstad

Tid: Tisdag 21.4 kl. 18-20
Plats: Algården, Alholmsgatan 13, Jakobstad
På kartan

Under kvällen kommer Katrin Björklund att föreläsa om emotionell utmattning.

Anmälan senast 14.4 till [email protected] eller 044 7634 101.

FinFami Österbotten ordnar temakvällen i samarbete med Contact rf.

Storygrupp startar

Tid: Onsdag 22.4 kl.17
Plats:  Psykosociala förbundet, Kanalesplanaden 19 B 13
På kartan

 

Storygruppen träffas 5 gånger 22.4, 6.5, 19.5, 3.6 och 17.6. Under gruppens gång kommer man att skriva och berätta sin berättelse som anhörig och på så vis får man bearbeta den samtidigt. Gruppen leds av anhörigkoordinator Katrin Björklund.

Storygruppen är en del av föreningens erfarenhetsexpert-utbildning men man förbinder sig inte att gå hela utbildningen genom att komma med i gruppen.

Anmälan senast 17.4 till [email protected] eller 044 7634 101. Max. 10 ryms med i gruppen och de som är intresserade av hela erfarenhetsutbildningen har förkörsrätt till platserna.

 

ABC-kurs för anhöriga i närpes

Tid: Onsdag 29.4, 6.5, 13.5 kl. 17.30- 19.30
Plats: Folkhälsanhuset, Närpesvägen 16, samlingsrummet, ingång från gården.
På kartan

Kursen är till för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa och upplever att du behöver kunskap och stöd samt möjlighet att diskutera med andra som upplevt liknande. ABC-kursens upplägg innehåller så väl fakta, diskussioner som uppgifter. Kursen består av fyra träffar där man tar upp olika teman.

Kursen i Närpes är ett samarbete med Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF och ledare för gruppen är Fredrika Sourander från SÖAF och Eva Hanses från FinFami.

Anmäl er senast 22.4 till någon av oss: Eva: [email protected] tel. 044-2000 733 Fredrika: [email protected] tel. 045- 1219173

 

 

Temakväll för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa

Tid: Torsdag 12.4 kl. 18-20
Plats: Kyrkoesplanaden 31, Vasa
På kartan

Temakvällar för föräldrar till ungdomar och unga vuxna på FinFamis kontor i Vasa.

Temakvällarna hålls i samarbete med Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF. Vi går igenom olika teman kring ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa, om förändringen i familjedynamiken och om vikten av att ta hand om sig själv som anhörig. Under kvällarna kl. 18-20 får vi ta del av information och övningar. Kamratstödet från andra föräldrar är också en viktig del av temakvällarna. Plats: FinFami Österbottens kontor, Kyrkoesplanaden 31. Max 12 personer per temakväll.

 

 Torsdag 16 april Att ta hand om sig själv.

Anhörigrådgivare Eva Hanses tar håller i trådarna med utgångspunkt i den positiva psykologin.

Anmäl er senast 14.4 till någon av oss: Eva: [email protected] tel. 044-2000 733 Fredrika: [email protected] tel. 045- 1219173

Maj

Pin It on Pinterest