Evenemang

Fram till 31.5 ordnas evenmang endast digitalt. Information om hur det bliv framöver kommer så fort vi vet vilka direktiv vi får angående verksamhet inom tredje sektorn.

FinFami Österbotten rf stöder med sin verksamhet anhörigas välmående bl.a. genom att ordna olika evenemang, rekreationsverksamhet, seminarium och föreläsningar. I den här evenemangskalendern hittar du alla kommande svenskspråkiga evenemang. Vi ordnar även verksamhet på finska.

Bekanta dig även med resten av verksamheten som är riktad till anhöriga som olika grupper och anhörigcafé.

September

Grundutbildning för frivilliga i Vasa

Tid: Måndag 7.9 kl. 17
Plats: FinFami Österbottens kansli, Kyrkoesplanaden 31, Vasa

Under utbildningen går vi igenom föreningens värderingar, målsättningar och verksamhet samt vilka möjligheter det finns som frivillig i föreningen. Utbildningen hålls av anhörigkoordinator Katrin Björklund.

Mera information:  [email protected] eller 044 7634 101. 

Flyern

Temakväll om Skog, kropp och själ i Jakobstad

Tid: Tisdag 15.9 kl. 18-20
Plats: Algården, Alholmsgatan 13, Jakobstad
På kartan

Under temakvällen kommer familjerådgivare Birgitta Strandberg-Rasmus att förläsa om kropp och själ. Under kvällen kommer vi få praktiska tips på hur man bättre kan ta hand om sin kropp och sitt sinne.

Anmälan senast 8.9 till [email protected] eller 044 7634 101.

FinFami Österbotten ordnar temakvällen i samarbete med Contact rf.

Temakväll för föräldrar till ungdomar och unga vuxna

Tid: Tisdag 22.9 kl. 18-20
Plats: FinFamis kontor, Kyrkoesplanaden 31, Vasa

När barnet skall bli vuxet- frigörelseprocessen från både barnets och förälderns synvinkel och vad händer när psykisk ohälsa kommer med i bilden?
Vi presenterar forskning kring ämnet och diskuterar tillsammans. Som gäst har vi Christel Quillin, som dagligen kommer i kontakt med ungdomar i sitt arbete på Föregångarna i Vasa.

Anmälan senast 20.9 till www.lyyti.in/temakvallforforaldrar

 

Temakväll om panikångest 23.9

Tid: 23.9 kl 18-20
Plats: Arbis i Vasa, Kyrkoesplanaden 15

Socionom Nanette Westergård- Sjölund föreläser om fakta kring panikångest och hon berättar också om sina egna erfarenheter av hur det är att leva med panikångest.

Anmälan via Arbis hemsida. Föreläsningen är ett samarbete mellan Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF, FinFami Österbotten och Arbis i Vasa.

 

Erfarenhetsexpertutbildning – från erfarenheter till ord

Tid: Måndag 29.9 kl. 17.30, varje vecka tills 16.11 med paus under höstlovet
Var: Plats meddelas senare, någonstas mitt emellan Jakobstad och Vasa

 

Under utbildningens gång kommer deltagarna få bearbeta och forma sin berättelse så de kan berätta den i rollen som erfarenhetsexpert, man går även igenom andra relevanta ämnen gällande uppdraget som erfarenhetsexpert. Till utbildningen hör även en uppföljningsgång i början av vårterminen. Max 8 deltagare ryms med.

Utbildningen är utarbetad av FinFami Pirkanmaa ry

Mera information fås av anhörigkoordinator Katrin Björklund: 044 7634 101 eller [email protected]

Här hittar du flyern

Oktober

Grundutbildning för frivilliga i Jakobstad

Tid: Onsdag 7.10 kl. 17
Plats: Psykosociala förbundetsutrymmen, Kanalesplanaden 19 B 13
På kartan

Under utbildningen går vi igenom föreningens värderingar, målsättningar och verksamhet samt vilka möjligheter det finns som frivillig i föreningen. Utbildningen hålls av anhörigkoordinator Katrin Björklund.

Mera information: [email protected] eller 044 7634 101. 

Flyern

Temakväll för föräldrar till ungdomar och unga vuxna

Tid: Tisdag 20.10 kl. 18-20
Plats: FinFamis kontor, Kyrkoesplanaden 31, Vasa

Gränssättning- balansen mellan stöd och krav. Vilka gränser gäller när psykisk ohälsa kommer in i bilden?

Fakta och diskussion kring temat. Temakvällen är ett samarbete mellan Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF och FinFami Österbotten. Som ledare fungerar Fredrika Sourander från SÖAF och Eva Hanses från FinFami Österbotten.

Anmälan senast 18.10 till [email protected] tel. 044-2000 733

 

Temakväll om Emotionell utmattning i Jakobstad eller via Zoom

Tid: Tisdag 20.10 kl. 18-20
Plats: Algården, Alholmsgatan 13, Jakobstad
På kartan

Under temakvällen kommer anhörigkoordinator Katrin Björklund föreläsa om vad emotionell utmattning är, hur den uppstår och hur man kan förebygga det.

Max. 12 personer kan delta på plats, för dem som deltar på plats finns en enkel servering från och med kl. 17.30.

Mera information fås från: [email protected] eller 044 7634 101.

FinFami Österbotten ordnar temakvällen i samarbete med Contact rf.

November

Temakväll för föräldrar till ungdomar och unga vuxna

Tid: Tisdag 17.11 kl. 18-20
Plats: FinFamis kontor, Kyrkoesplanaden 31, Vasa

Grundtankarna inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) med fokus på värderingar

Vilka värderingar har vi och hur diskuterar vi värderingar med våra barn? Temakvällen är ett samarbete mellan Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF och FinFami Österbotten. Som ledare fungerar Fredrika Sourander från SÖAF och Eva Hanses från FinFami Österbotten.

Anmälan senast 15.11 till [email protected] tel. 044-2000 733

 

December

Pin It on Pinterest