Evenemang

FinFami Österbotten rf stöder med sin verksamhet anhörigas välmående bl.a. genom att ordna olika evenemang, rekreationsverksamhet, seminarier och föreläsningar. I den här evenemangskalendern hittar du alla kommande svenskspråkiga evenemang. Vi ordnar även verksamhet på finska.

Datumen för grupper och anhörigcafé hittar du i listan för mera information gå in på sidorna för grupper och anhörigcafé.

Januari

en kväll av sinnesfrid, balans och reflektion i vasa

Med hjälp av ljus, dofter och musik förvandlar vi FinFamis utrymmen i Vasa till en oas av lugn och stillhet. Vi tillämpar metoder från Ayurveda, en holistisk Indisk läkekonst för att reflektera över oss själva och identifiera vad vi behöver för att vara i balans. Genom yoga- och andingsövningar skapar vi harmoni i kropp och sinne. Vi avslutar med ett lätt och näringsrikt kvällsmål och Ayurvediskt te.

Tillställningen är avgiftsfri och tvåspråkig. Vi använder oss av en stol för att stöda yogaövningarna, som lämpar sig för de flesta. De kan tillämpas så att varje deltagare får lagom utmaning. Frågor om tillställningen riktas till Christina.

Tid: onsdag 25.1 kl. 18.00-20.00
Plats:  Kyrkoesplanaden 31

 

Februari

relationer, känslor och byggstenar för ett gott liv: en bearbetningsgrupp för anhöriga

Saknar du egen tid?

Upplevelsen av att vara anhörig är mångfacetterad, men rollen kan kännas som en biroll. Då en stor del av ens egna resurser går till att stöda någon annan, så blir ens personliga upplevelse kanske inte tillräckligt bearbetad. Den här bearbetningsgruppen består av tre träffar. I den första reflekterar  vi över våra relationer med en speciell fokus på medberoende. I den andra behandlar vi känslor och känslohantering. I den sista träffen funderar vi mer allmänt på innehållet och strukturen i våra liv. Vi identifierar vad som utgör byggstenarna för ett gott liv såsom vi uppfattar det. Vi funderar över hur vi kan strukturera våra liv så att de motsvarar våra hopp och önskningar så bra som möjligt.

Kom med och skapa tid för dig själv, träffa andra anhöriga och fördjupa din självinsikt.

Gruppen dras av Katrin Björklund och Christina Sjöström och ordnas på distans. Ta kontakt om du har frågor om kursen!

Tider: måndagar 13.2, 20.2 och 6.3 kl. 18-20
Plats: På distans via Teams

 

en kväll av sinnesfrid, balans och reflektion: Karleby

Med hjälp av ljus, dofter och musik förvandlar vi FinFamis utrymmen i Vasa till en oas av lugn och stillhet. Vi tillämpar metoder från Ayurveda, en holistisk Indisk läkekonst för att reflektera över oss själva och identifiera vad vi behöver för att vara i balans. Genom yoga- och andingsövningar skapar vi harmoni i kropp och sinne. Vi avslutar med ett lätt och näringsrikt kvällsmål och Ayurvediskt te.

Tillställningen är avgiftsfri och tvåspråkig. Vi använder oss av en stol för att stöda yogaövningarna, som lämpar sig för de flesta. De kan tillämpas så att varje deltagare får lagom utmaning. Frågor om tillställningen riktas till Christina.

Tid: onsdag 22.2 kl. 16.00-18.00
Plats:  Långbrogatan 1-3 A (tredje våningen)

Mars

Temakväll om adhd i Jakobstad

 

Erfarenhetsexpert Anton Plogman: Att leva med ADHD utan att veta om det.
Pia Jünger, Lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach, styrelsemedlem i Österbottens ADHD-förening:
Vad behöver alla veta om ADHD – och varför? Vad finns det för hjälp att få?
Föreläsningen ordnas i samarbete med Österbottens Adhd förening rf. och Fin Fami Österbotten.
Tid: 9.3 kl. 18.30-20.30
Plats: Jakobstads gymnasium, Lilla Auditoriet

Folksjukdomen utmattning

Det är normalt att ha perioder i livet då man känner sig stressad och perioder när energinivån är låg. Det finns också risk för tillståndet blir akut, eller kroniskt och begränsar förmågan att uträtta dagliga sysslor. Symptomen kännetecknar utmattning, som i sin mest allvarliga form leder till att personen förblir sängliggande.  En vanlig orsak till utmattning är för hög arbetsbörda, men sjukdom inom familjen utgör också en riskfaktor.

I den här föreläsningen kommer psykiatrisk sjukskötare Malin Knip att ge en utförlig beskrivning av utmattning. Du får lära dig vad som händer i hjärnan när en person blir utmattad och hur utmattning skiljer sig från depression. Malin berättar också hur du kan ta hand om dig själv och förebygga risken för utmattning.

Föreläsningen ordnas enligt hybridformat. Du kan delta vid Alma i Vasa, eller på distans. Du kan också se föreläsning på skärm vid Algården i Jakobstad. Anmälan sker via Almas system. Följ med Almas hemsida för information om var föreläsningen hålls.

Tid: onsdag 15.3 kl. 18-20

Plats: Medborgarinstitutet Alma, se Almas sidor för information

 

Temakväll om Österbottens välfärdsområde

Den 1.1.2023 överfördes ansvaret för social- och hälsovården till det nya välfärdsområdet, men vad innebär detta för dig och dina anhöriga? Den här temakvällen är en chans för dig att få svar på dina frågor om mentalvårds- och missbrukartjänsterna i Österbottens välfärdsområde. Som gäst har vi Kosti Hyvärinen, verksamhetsområdesdirektör för psykosocial service.

Kosti Hyvärinen deltar på distans och du kan delta på distans, vid kontoret i Vasa eller vid Algården i Jakobstad där vi har videolänk med vår gäst. 

Tid: 29.3. kl. 18-20 (notera att tiden har ändrats sedan verksamhetskalendern trycktes)
Plats:  På distans, också via videolänk vid kontoret i Vasa och Algården i Jakobstad

 

April

föreningens stadgeenliga årsmöte 2023

Välkommen på föreningens årsmöte. Möteskallelsen och föredragningslistan skickas i början av april till alla medlemmar.

Tid: Tisdagen den 25.4 kl. 19.00
Plats: FinFami Österbotten, Kyrkoesplanaden 31.

Vi önskar att du meddelar om ditt deltagande senast 21.4. 

Mera information: [email protected] eller 044 2000 742

 

föreläsning: Depression i anhörigperspektiv

Depression är en vanlig psykisk sjukdom. Ibland är den mild och övergående, men den kan också vara djup, kronisk eller återkommande och göra dagliga sysslor svåra, eller omöjliga.

I den här föreläsningen kommer familjeterapeut och sjukskötare Camilla Pitkänen att berätta om depression. Du får höra om symptomen som kännetecknar depression och vad som utgör riskfaktorer för att uppleva en depressiv episod. Camilla berättar också om hur du som anhörig kan stöda någon är deprimerad medan du samtidigt aktivt förebygger att du själv utvecklar symptom.

Tid: 24.4 kl. 18-20
Plats: På distans och via videolänk vid kontoret i Vasa

Maj

Psykodrama kväll

Tid: Torsdag 11.5 kl. 18-20.30
Var: Kafeet vid Österbottens föreningar, Korsholmsesplanaden 44

Är du en förälder, eller ung vuxen med psykisk ohälsa i familjen? Blir det ofta snurr på tråden när du kommunicerar med ditt vuxna barn, eller din förälder? Det är vanligt att gamla konflikter och problematisk relationsdynamik blir repeterade när föräldrar och vuxna barn är tillsammans. Familjemedlemmar hittar snabbt tillbaka till gamla och bekanta, men obekväma och dysfunktionella roller.

Den här psykodramakvällen är en chans för dig att få insikt i just din roll inom familjen. Genom att förstå familjedynamik kan du utveckla verktyg för att förändra din roll och ändra på konfliktskapande relationsmönster.

Kvällen handleds av Camilla Pitkänen, sjuksötare och familjeterapeut. Camilla har mycket erfarenhet av psykodrama inom familjearbete. Kvällen är öppen för alla föräldrar och unga/medelålders vuxna som har psykisk ohälsa i familjen. Ingen diagnos behövs och kvällen kräver inga förkunskaper och är kostnadsfri.

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Pin It on Pinterest