Evenemang

Tillsvidare arbetar vi främst på distans. En del grupper ordnas på plats och då använder vi munskydd och ser till att hålla avstånd. Största delen av verksamheten ordnas digitalt.

FinFami Österbotten rf stöder med sin verksamhet anhörigas välmående bl.a. genom att ordna olika evenemang, rekreationsverksamhet, seminarium och föreläsningar. I den här evenemangskalendern hittar du alla kommande svenskspråkiga evenemang. Vi ordnar även verksamhet på finska.

Datumen för grupper och anhörigcafé hittar du i listan för mera information gå in på sidorna för grupper och anhörigcafé.

Juli

KONTOREN I VASA OCH KARLEBY STÄNGDA 5.7- 2.8

Augusti

härlig sommarkväll vid sommarbo

Tid: Fredagen 13.8, kl. 16:30-20:00
Plats: Sommarbo, sväng av till Passkärsvägen från Gerby strandväg. Kör sedan längs med Passkärsvägen tills du kommer till Sommarbo. Ifall du är osäker om du hittar så kan du även sitta på med någon från personalen!

Vi spenderar en  härlig sommarkväll tillsammans vid avkopplande Sommarbo. Vi kommer att grilla god mat och hålla lite program (t.ex. kubb). Du kan även simma och bada bastu om du vill. Äntligen kan vi träffas och umgås igen! Självrisk för utflykten är 5 €/person. 

Bindande anmälan senast den 5.8 till 044 0334 280 eller [email protected] 

 

Avbokad utflykt till molnträsket

Tid: Onsdag 18.8, kl. 16:30-18:30
Plats: Molnträskets friluftsområde

Tillsammans far vi på utfärd till molnträsket och njuter av naturen tillsammans. Du har möjlighet till att plocka bär/svamp, eller bara njuta av naturen. Ta med egen bägare ifall du vill plocka något. Vi bjuder på korv och saft till alla! Vi träffas på parkeringen vid molnträsket kl. 16:30, anmäl dig senast den 16.8 till Marja, 044 0334 280 eller [email protected]

 

Tack-kväll för frivilliga i karleby

Tid: Torsdagen den 26.8.2020 kl. 17.00
Plats: Villa Elba

Under kvällens gång blir det program vid olika stationer, något smått och gott att äta, allsång och lotteri.

Kvällen ordnas i samarbete med Verkkarit i Karleby

Anmälan senast 18.8 och mera information: Katrin Björklund: 044 7634 101 eller [email protected]

 

September

Nationella anhörigdagarna

Tid: Tisdag 4.9 kl. 9.15-15
Plats: Via nätet, vid intresse eventuellt gemensam tävligsstudio

Anhörigdagar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa: Anhörigas Resiliens lördag 4.9 kl. 9.15-15 via nätet. Vi får höra aktuell information om resiliens av kända talare och uppleva kraftgivande gemenskap! Som talare bland annat Finlands riksdags talman Anu Vehviläinen, Årets talare/Fightback Pekka Hyysalo, artist och musiker Mikko Kuustonen, Utvecklingschef THL/ Esa Nordling, Erfarenhetsexperter från FinFami, Familje- och par terapi-terapeututbildare Terhi Kotilainen….

 Ifall det finns intresse så kan vi ordna en gemensam ”tävlingsstudio” vid kontoret i Kokkola och/eller vid kontoret i Vasa. Vi kunde då tillsammans titta på det nationella nätevenemanget via en större skärm. 

Tävlingstudio, intresseanmälan Vasa: 044 0334 280 /[email protected]

 

Tävlingstudio, intresseanmälan Karleby: 044 7634 101 /[email protected]

 

temakväll om emotionell instabil personlighetssyndrom, ångest och dialektisk beteendeterapi

Tid: Onsdag 8.9, kl. 18-20
Plats: Antagligen online via Zoom, eventuellt ordnas evenemanget som hybrid så att en mindre publik även kan vara på plats. Mera info kommer senare!

Erfarenhetsexperten Pamela Lundberg har levt med psykisk ohälsa i mer än halva sitt liv och den 8.9, kl. 18-20 får vi ta del av hennes historia. Pamela berättar om hur emotionell instabilt personlighetssyndrom och ångest har påverkat hennes liv och delar även med sig av de verktyg som har hjälpt henne att hantera sin ångest.

Personer med Emotionell instabil personlighetssyndrom är ofta impulsiva och upplever väldigt intensiva känslor, på grund av detta är det extra viktigt att lära sig att hantera sina känslor. För omgivningen är det många gånger svårt att förstå de snabba och starka känsloreaktionerna. Självskadebeteende och samsjuklighet med till exempel ångestsyndrom, depression, missbruk och ätstörningar är vanligt.

Under kvällen får vi även höra en teoridel om Dialektisk beteendeterapi och ångesthantering som hålls av Elina Westerlund, klinisk sjukskötare och DBT-terapeut på VCS. Dialektisk beteendeterapi är ett vårdprogram som är utvecklat speciellt för personer med Emotionell instabil personlighetssyndrom. DBT är en strukturerad terapiform där det ingår individualterapi och färdighetsträning i grupp. DBT-terapin var den terapiform som fungerade för Pamela och gav henne verktyg till att hantera sin ångest.

Temakvällen är ett samarbete med Svenska Österbottens Anhörigförening rf. och Medborgarinstitutet Alma.

anhörigcafé – musikkväll

Tid: Onsdag 15.9, kl. 16:30-18:30
Plats: Kontoret i Vasa (Kyrkoesplanaden 31, 65100 Vasa)

Vi träffas i musikens anda! Kom men och dela med dig av dina musiktips och delta i en liten frågesport. Meddela om du deltar senast den 13.9, till nummer 044 0334 280 eller [email protected] 

 

Online föreläsning: Sjukt duktig

Tid: Onsdag 22.9, kl. 13-15
Plats: Online via Teams

Man måste vara kurvig, lång och sportig. Man måste vara klok, självsäker och duktig…men inte för mycket. Duger jag som jag är? JA, du duger! Erfarenhetsexpert Emma Geisor berättar sin egen historia om hur hennes mående har blivit påverkat av de krav som samhället ställer på en ung kvinna. Föresläningen är på svenska, men frågor kan ställas på finska. Föreläsningen är ett samarbete mellan Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (Mahis och en röst åt erfarenhetsexpertisen).

Varmt välkommen med på en intressant föreläsning!

Anhörigseminarium med barnet i fokus

Tid: Onsdag 29.9, kl. 9.30-15
Plats: Online via Teams

Barnet som anhörig: De egna historierna, de viktiga vuxna och verktygen som fungerar.
Tidtabell:
9:30- 10:00 Välkommen
10:00- 11:30 Tre personliga historier
11:30- 12:00 Lunch
12:15- 14:00 Annemi Skerfving: Betydelsen av stödgrupper och hur man kan underlätta barn och ungas situation.
14:00- 15:00 Paneldebatt
Anmälan: Senast 27.9 2021 via denna länk: https://link.webropol.com/ep/anhorigseminarium2021
Länken till seminariet skickas till deltagarna dagen innan seminariet.

Oktober

Må- Bra veckoslut på Alskat

Tid: Lördag- söndag 16-17.10
Plats: Alskat lägergård

Kom med till Alskathemmet på ett avkopplande veckoslut med andra anhöriga. Tema för veckoslutet är psykodrama och förutom familjerådgivare Siv Jern och anhörigrådgivare Eva Hanses medverkar också familjeterapeut och psykiatrisk sjukskötare Camilla Pitkänen. Vi börjar med frukost på lördag och avslutar med kaffe söndag eftermiddag.

Egen andel för veckoslutet är 20 € per person. Övernattningen i enpersons rum och vi håller coronasäkra avstånd.

Anmäl dig senast 1.10 till [email protected] eller 040-2000 73

November

temakväll om ätstörningar

Tid:10.11, kl. 15-17
Plats: ALMA festsal, Kyrkoesplanaden 15, Vasa eller via Zoom

Rebecka insjuknade i en svår anorexi i tonåren. Rebeckas mamma Michaela kämpade  med en stark oro och stundvis känslor av hopplöshet över svårigheten att få tillräcklig och rätt vård för sin dotter. Vi får ta del av bådas historia och höra hur de tillsammans hittade en väg mot tillfrisknande.

Livslust- projektet presenterar även en teoridel kring ätstörninger. Projektet arbetar för att utveckla tjänster relaterade till ätstörningsvård på svenska samt jobbar förebyggande och erbjuder specialiserad åtstörningsvård med låg tröskel.

Eftermiddagsföreläsning om panikångest

Tid: 30.11 kl. 13- 14:30
Plats: Via Zoom

Nanette Westergård, Socionom (högre YH) föreläser om panikångest och berättar även om sin erfarenhet av att leva med och tillfriskna från panikångest. Nanette bjuder på en föreläsning var fakta och erfarenhet varvas, vilket gör att såväl förståelsen för- och kunskaperna om panikångest fördjupas. Under tillfället finns det möjlighet att ställa frågor till Nanette. 

December

Pin It on Pinterest