Evenemang

Tillsvidare arbetar vi främst på distans. En del grupper ordnas på plats och då använder vi munskydd och ser till att hålla avstånd. Största delen av verksamheten ordnas digitalt.

FinFami Österbotten rf stöder med sin verksamhet anhörigas välmående bl.a. genom att ordna olika evenemang, rekreationsverksamhet, seminarium och föreläsningar. I den här evenemangskalendern hittar du alla kommande svenskspråkiga evenemang. Vi ordnar även verksamhet på finska.

Datumen för grupper och anhörigcafé hittar du i listan för mera information gå in på sidorna för grupper och anhörigcafé.

Maj

Juni

minigolf vid botnia minigolf

Tid: Onsdag 9.6, kl. 16:30
Var: Botnia Minigolf, Uddnäsvägen, 65170 Vasa

Alla intresserade är välkomna att komma och spela minigolf till Vasklots minigolfplan! Vi träffas vid Botnia Minigolf kl. 16:30, självrisk 4 €/person. Bindande anmälningar skickas in senast den 7.6 till 044 0334 280 eller [email protected]

Varmt välkommen med!

Tid: Onsdag 16.6 kl. 13
Var: Övre-Såka i Karleby, Övresåkavägen 225

Under eftermiddaggen får vi bekanta oss med Leena och Marttis gård i Övre-Såka, där hittas bland annat även Finlands minsta stenkyrka. På gården hittas 14 byggnader och den äldsta är en hölada från 1700-talet. På gården hittas över 20 av konstnären Leena Salmelas djurstatyer och Risto Honkalas trästatyer, även värdinnan Leenas avtryck syns på gården. Gården omringas av ett över 300 år gammalt stenrös och i den gamla ladan hittas även Leenas loppis.

Eftermiddagens egen andel är 5€, som innehåller guidningen och berättelserna från gården och dess olika delar, inträde i alla byggnader och servering som innehåller tee och kaffe samt något salt och sött tilltugg.

Sista anmälningsdagen är måndag 14.6 till Katrin 044 7634 101

midsommar picknick

Tid: Onsdag 23.6, kl. 12-15
Var: Skräddargrund, Vasa (”Ön” framför fängelset)

Kom med på vår traditionella midsommar picknick och umgås efter en lång paus! Vi kommer att hålla lite program och bjuda på smått och gott. Anmäl dig senast den 21.6 till 044 0334 280 eller [email protected]

Ninni-gruppens Kick off-picnic

Var: Skolparken i Jakobstad
Tid: 17.6 kl. 14-

Tills hösten kommer en Ninni-grupp för unga anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk att startas och vi startar gruppen nu med en picnic redan i juni. Ingen obligatorisk förhandsanmälan men meddela gärna ifall du eller dina barn är på kommande så vi vet hur mycket mat vi behöver köpa.

Mera information fås av Katrin Björklund: tel. 044 7634 101 eller [email protected]

Juli

KONTOREN I VASA OCH KARLEBY STÄNGDA 5.7- 2.8

Augusti

härlig sommarkväll vid sommarbo

Tid: Fredagen 13.8, kl. 16:30-20:00
Plats: Sommarbo, sväng av till Passkärsvägen från Gerby strandväg. Kör sedan längs med Passkärsvägen tills du kommer till Sommarbo. Ifall du är osäker om du hittar så kan du även sitta på med någon från personalen!

Vi spenderar en  härlig sommarkväll tillsammans vid avkopplande Sommarbo. Vi kommer att grilla god mat och hålla lite program (t.ex. kubb). Du kan även simma och bada bastu om du vill. Äntligen kan vi träffas och umgås igen! Självrisk för utflykten är 5 €/person. 

Bindande anmälan senast den 5.8 till 044 0334 280 eller [email protected] 

 

utflykt till molnträsket

Tid: Onsdag 18.8, kl. 16:30-18:30
Plats: Molnträskets friluftsområde

Tillsammans far vi på utfärd till molnträsket och njuter av naturen tillsammans. Du har möjlighet till att plocka bär/svamp, eller bara njuta av naturen. Ta med egen bägare ifall du vill plocka något. Vi bjuder på korv och saft till alla! Vi träffas på parkeringen vid molnträsket kl. 16:30, anmäl dig senast den 16.8 till Marja, 044 0334 280 eller [email protected] 

 

Tack-kväll för frivilliga i karleby

Tid: Torsdagen den 26.8.2020 kl. 17.00
Plats: Villa Elba

Under kvällens gång blir det program vid olika stationer, något smått och gott att äta, allsång och lotteri.

Kvällen ordnas i samarbete med Verkkarit i Karleby

Anmälan senast 18.8 och mera information: Katrin Björklund: 044 7634 101 eller [email protected]

 

September

Nationella anhörigdagarna

Tid: Tisdag 4.9 kl. 9.15-15
Plats: Via nätet, vid intresse eventuellt gemensam tävligsstudio

Anhörigdagar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa: Anhörigas Resiliens lördag 4.9 kl. 9.15-15 via nätet. Vi får höra aktuell information om resiliens av kända talare och uppleva kraftgivande gemenskap! Som talare bland annat Finlands riksdags talman Anu Vehviläinen, Årets talare/Fightback Pekka Hyysalo, artist och musiker Mikko Kuustonen, Utvecklingschef THL/ Esa Nordling, Erfarenhetsexperter från FinFami, Familje- och par terapi-terapeututbildare Terhi Kotilainen….

 Ifall det finns intresse så kan vi ordna en gemensam ”tävlingsstudio” vid kontoret i Kokkola och/eller vid kontoret i Vasa. Vi kunde då tillsammans titta på det nationella nätevenemanget via en större skärm. 

Tävlingstudio, intresseanmälan Vasa: 044 0334 280 /[email protected]

 

Tävlingstudio, intresseanmälan Karleby: 044 7634 101 /[email protected]

 

temakväll om emotionell instabil personlighetssyndrom, ångest och dialektisk beteendeterapi

Tid: Onsdag 8.9, kl. 18-20
Plats: Antagligen online via Zoom, eventuellt ordnas evenemanget som hybrid så att en mindre publik även kan vara på plats. Mera info kommer senare!

Erfarenhetsexperten Pamela Lundberg har levt med psykisk ohälsa i mer än halva sitt liv och den 8.9, kl. 18-20 får vi ta del av hennes historia. Pamela berättar om hur emotionell instabilt personlighetssyndrom och ångest har påverkat hennes liv och delar även med sig av de verktyg som har hjälpt henne att hantera sin ångest.

Personer med Emotionell instabil personlighetssyndrom är ofta impulsiva och upplever väldigt intensiva känslor, på grund av detta är det extra viktigt att lära sig att hantera sina känslor. För omgivningen är det många gånger svårt att förstå de snabba och starka känsloreaktionerna. Självskadebeteende och samsjuklighet med till exempel ångestsyndrom, depression, missbruk och ätstörningar är vanligt.

Under kvällen får vi även höra en teoridel om Dialektisk beteendeterapi och ångesthantering som hålls av Elina Westerlund, klinisk sjukskötare och DBT-terapeut på VCS. Dialektisk beteendeterapi är ett vårdprogram som är utvecklat speciellt för personer med Emotionell instabil personlighetssyndrom. DBT är en strukturerad terapiform där det ingår individualterapi och färdighetsträning i grupp. DBT-terapin var den terapiform som fungerade för Pamela och gav henne verktyg till att hantera sin ångest.

Temakvällen är ett samarbete med Svenska Österbottens Anhörigförening rf.

Anmäl dig senast den 6.9.2021, länk till anmälan kommer inom kort att synnas här!

 

anhörigcafé – musikkväll

Tid: Onsdag 15.9, kl. 16:30-18:30
Plats: Kontoret i Vasa (Kyrkoesplanaden 31, 65100 Vasa)

Vi träffas i musikens anda! Kom men och dela med dig av dina musiktips och delta i en liten frågesport. Meddela om du deltar senast den 13.9, till nummer 044 0334 280 eller [email protected] 

 

Online föreläsning: Sjukt duktig

Tid: Onsdag 22.9, kl. 13-15
Plats: Online via Teams

Man måste vara kurvig, lång och sportig. Man måste vara klok, självsäker och duktig…men inte för mycket. Duger jag som jag är? JA, du duger! Erfarenhetsexpert Emma Geisor berättar sin egen historia om hur hennes mående har blivit påverkat av de krav som samhället ställer på en ung kvinna. Föresläningen är på svenska, men frågor kan ställas på finska. Föreläsningen är ett samarbete mellan Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (Mahis och en röst åt erfarenhetsexpertisen).

Varmt välkommen med på en intressant föreläsning!

Pin It on Pinterest