Evenemang

Tillsvidare arbetar vi främst på distans. En del grupper ordnas på plats och då använder vi munskydd och ser till att hålla avstånd. Största delen av verksamheten ordnas digitalt.

FinFami Österbotten rf stöder med sin verksamhet anhörigas välmående bl.a. genom att ordna olika evenemang, rekreationsverksamhet, seminarium och föreläsningar. I den här evenemangskalendern hittar du alla kommande svenskspråkiga evenemang. Vi ordnar även verksamhet på finska.

Datumen för grupper och anhörigcafé hittar du i listan för mera information gå in på sidorna för grupper och anhörigcafé.

Januari

Informationstillfälle med Avokki

”Våld i familjen- var hitta stöd?

Vasa mödra- och skyddshem rf:s Öppenvårdsenhet Avokki erbjuder hjälp och stöd till alla som upplevt våld i nära relationer. Avokkis sakkunniga personal ger stöd till alla i familjen; den som blivit utsatt för våld, bevittnat eller upplevt hot om våld. Stöd erbjuds också om man själv är orolig hur man använder våld eller är rädd för att börja använda våld.

Våld är inte bara fysiskt, det kan också t.ex vara psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller i form av förföljelse.

FinFami Österbotten ordnar ett digitalt informationstillfälle 19.1 kl. 16.30- 18.00. Det är möjligt att ställa frågor före eller under informationstillfället. Det går också att delta anonymt. 

Öppenvårdshandledare Linda Stråka kommer att presentera verksamheten vid Avokki och är till förfogande för diskussion och frågor. 

Tid: 26.1 kl. 16.30- 18.00
Plats:  Digitalt via Teams eller Zoom

 

Februari

Eftermiddagsföreläsning om hur stöda anhöriga till personer med ätstörning

En eftermiddagsföreläsning som riktar sig till professionella och studerande inom social- och hälsovård eller andra som möter anhöriga till personer med ätstörning i sin vardag. Under förläsningen kommer erfarenhetsexperten Michaela, Rasmus Isomaa och Mirva Korpela föreläsa. Mera information kommer inom kort. 

Tid: 15.2 kl. 13-15
Plats:  Digitalt via Zoom

 

Nyfiken på psykodrama?

Rollspel är ett utmärkt verktyg för att få nya perspektiv på relationer och bli medveten om sitt eget beteende. Psykiatrisk sjukskötare och familjeterapeut Camilla Pitkänen föreläser och ger exempel på hur man genom psykodrama exempelvis kan öka förståelsen och förbättra kommunikationen med en närstående med psykisk ohälsa. Föreläsningen ordnas som ett samarbete mellan FinFami Österbotten, Medborgarinstitutet Alma och Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF.

Tid: 23.2 kl. 18-20
Plats:  På Arbis i Vasa samt digitalt

 

Mars

Trauma och kroppen; medicin genom terapi

Hur trauma påverkar kroppen och psyket och hur man genom terapi kan hitta nycklarna ut ur de begränsningar traumat, kanske omedvetet, satt på kroppen och psyket. Föreläsare: Ulrika Fagernäs, utbildad korttidsterapeut med inriktning på lösningsfokuserad terapi. Hon började med yoga för 30 år sedan vilket under årens gång väckt hennes intresse av en integrerad holistisk människosyn. Ulrika är utbildad yogalärare RYT200 med fokus på trauma och barn- och ungdoms yogalärare RCYT. Föreläsningen ordnas som ett samarbete mellan FinFami Österbotten, Medborgarinstitutet Alma och Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF.

Tid: 16.3 kl. 18-20
Plats:  På Arbis i Vasa samt digitalt

 

April

Hur påverkas familjedynamiken vid psykisk ohälsa i familjen?

Tid: 20.4 kl. 18-20
Plats: Arbis i Vasa och digitalt

Hur ska vi bryta mönster som inte fungerar och bli bättre på att kommunicera?
Föreläsare: Leif Westerlund, präst, arbetshandledare, psykoterapeut, par- och familjeterapeut på krävande specialnivå (VET). För många känd som skribent i Vasabladet i ämnen som rör relationer, familj och parförhållanden.
Föreläsningen ordnas som ett samarbete mellan FinFami Österbotten, Medborgarinstitutet Alma och Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF

föreningens stadgeenliga årsmöte

Tid: Tisdagen den 26.4 kl. 19.00
Plats: På distans via Teams.

Föreningens stadgeenliga möte hålls den 26.4. På grund av coronan så håller vi mötet på distans. Alla som har anmält sig får en länk till mötet före mötets början.

Vi önskar att du meddelar om ditt deltagande senast 22.4. Möteskallelsen och föredragningslistan skickas i början av april till alla medlemmar.

Mera information: [email protected] eller 044 2000 742

 

Pin It on Pinterest