Evenemang

Fram till 31.5 ordnas evenmang endast digitalt. Information om hur det bliv framöver kommer så fort vi vet vilka direktiv vi får angående verksamhet inom tredje sektorn.

FinFami Österbotten rf stöder med sin verksamhet anhörigas välmående bl.a. genom att ordna olika evenemang, rekreationsverksamhet, seminarium och föreläsningar. I den här evenemangskalendern hittar du alla kommande svenskspråkiga evenemang. Vi ordnar även verksamhet på finska.

Bekanta dig även med resten av verksamheten som är riktad till anhöriga som olika grupper och anhörigcafé.

Maj

Nätkursen ”Anhörigresursen” för anhöriga på Tukinet.net

Tid: Från 4.5 framåt, går att komma med ända till 29.5!
Plats: Tukinet.net

Nätkurs för anhöriga på Tukinet.net Vi har inlett en nätkurs på Tukinet.net 4.5. På kursen, som sker på nätet, får du ta del av information och övningar med tanken att det skall stöda dig i din roll som anhörig eller vän till någon med psykisk ohälsa. Kursen har begränsat antal deltagare, men ännu ryms det med flera!  Gå in på tukinet.net och sök på ”teemat ja palvelut”om du sedan skriver in ”Anhörig” som sökord så kommer du in på nätkursen ”Anhörigresursen” och också på info om en ”Nätchat för anhöriga”.

För att delta i någon av dessa behöver du först registrera dig, ”rekiströidy”. Det är avgiftsfritt. Till Anhörigresursen skall du ytterligare göra en ansökan, men är du anhörig till någon med psykisk ohälsa så godkänns du till kursen, förutsatt att vi ännu har platser kvar.

Flyern

 Läs mera

Virtuell föreläsning med temat:

Skogsbad, bastubad och kalla bad- Hur vi med hjälp av naturens element kan öka vårt välbefinnande

Tid: Senast fr.o.m 14.5
Plats: FinFami Österbottens youtube kanal
Psykiatrisk sjukskötare och anhörigrådgivare Malin Knip från SÖAF föreläser om olika typer av bad. Vår förhoppning är att föreläsningen skall inspirera till att ta hand om sig själv och göra sådant som är möjligt, trots den här exceptionella Coronatiden vi lever i just nu. Föreläsningen tar cirka 50 minuter!

 

 

Temakväll för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa

Tid: Onsdag 27.5 kl. 18-20
Plats: Virtuellt via Zoom
På kartan

Temakvällar för föräldrar till ungdomar och unga vuxna på FinFamis kontor i Vasa.

Temakvällarna hålls i samarbete med Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF. Vi går igenom olika teman kring ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa, om förändringen i familjedynamiken och om vikten av att ta hand om sig själv som anhörig. Under kvällarna kl. 18-20 får vi ta del av information och övningar. Kamratstödet från andra föräldrar är också en viktig del av temakvällarna. 

 Onsdag 27.5 

Tema:”Hitta dina egna och din närståendes styrkor”. Diskussion och kamratstöd samt övningar; som hjälper deltagarna att reflektera och känna igen sina styrkor och också övningar som ger deltagarna verktyg att se sin närståendes styrkor och hur man på ett bra och konstruktivt sätt kan lyfta fram dem. Temakvällen leds av Fredrika Sourander från Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF och Eva Hanses från FinFami Österbotten. Anmälan senast 25.5 till [email protected] tel. 044- 2000 733

 

Träffpunkten online- panikångest

Tid: Torsdag 28.5, klockan 18-20
Plats: Virtuellt via Zoom (länk skickas till alla som anmält sig)

Hur är det att leva med panikångest? Kom och lyssna till Nanette Westgård-Sjölunds historia, hon berättar om hur hon har hämtat sig från åren av psykisk ohälsa och om hur hon har lärt sig att hantera ångesten och panikattackerna. Träffpunkten riktar sig till ungdomar och under tillfället får du först lyssna på Nanettes historia och efter det finns de möjlighet att ställa frågor. Träffpunkten ordnas i samarbete med Folkhälsan och Röda korset. 
Anmälningar till [email protected], senast 26.5.2020.

Klicka här för att slippa till Facebook- evenemanget!

 

 

 

 

 

Juni

Juli

Augusti

September

Grundutbildning för frivilliga i Vasa 

Tid: Onsdag 7.9 kl. 17
Plats: FinFami Österbottens kanli, Kyrkoesplanaden 31, Vasa
På kartan

Under utbildningen går vi igenom föreningens värderingar, målsättningar och verksamhet samt vilka möjligheter det finns som frivillig i föreningen. Utbildningen hålls av anhörigkoordinator Katrin Björklund.

Anmälan senast 3.9 till [email protected] eller 044 7634 101.

 

 

Grundutbildning för frivilliga i Jakobstad 

Tid: tisdag 9.9 kl. 17
Plats: Psykosociala förbundetsutrymmen, Kanalesplanaden 19 B 13
På kartan

Under utbildningen går vi igenom föreningens värderingar, målsättningar och verksamhet samt vilka möjligheter det finns som frivillig i föreningen. Utbildningen hålls av anhörigkoordinator Katrin Björklund.

Anmälan senast 3.9 till [email protected] eller 044 7634 101.

 

 

Temakväll om Skog, kropp och själ i Jakobstad   

Tid: Tisdag 15.9 kl. 18-20
Plats: Algården, Alholmsgatan 13, Jakobstad
På kartan

Under temakvällen kommer familjerådgivare Birgitta Strandberg-Rasmus att förläsa om kropp och själ. Under kvällen kommer vi få praktiska tips på hur man bättre kan ta hand om sin kropp och sitt sinne.

Anmälan senast 8.9 till [email protected] eller 044 7634 101.

FinFami Österbotten ordnar temakvällen i samarbete med Contact rf.

Oktober

November

December

Pin It on Pinterest