När en insjuknar, förändras livet för många. du är inte ensam.

Det är viktigt, att alla familjemedlemmar får stöd, då någon i familjen insjuknar i psykisk ohälsa. De anhöriga har en viktig roll i att stöda den som insjuknat. Om den anhöriga inte själv får det stöd som hen behöver, kan det bli för tungt och kan leda till att man själv inte orkar.

Stöd och rådgivning

Föreningens anhörigrådgivare erbjuder rådgivning. Anhöriga kan vid anhörigrådgivningen diskutera och behandla saker som känns svåra. Syftet är att stödja personer som har en närstående som insjuknat psykiskt och förebygga utmattning.

Verksamhetskalender 2022

I vår nyaste verksamhetskalender hittar du vårens föreläsningar, utbildningar, rekreation och våra samtalsgrupper.

-Förändringar på grund av Coronaviruset

Vi önskar att du deltar i vår verksamhet då du känner dig helt frisk.

 

vi stöder:

      • Du kan reservera telefontid och anhörigrådgivning på nätet eller ringa anhörigas stöd och rådgivningsnummer 044 2000 733 eller 044 7634 101 (må-fre kl. 9-16). Individuella- och familjeträffar kan även bokas.  Boka tid här.
      • Se även om olika nätgrupper.

Är du orolig för din närståendes psykiska hälsa och för din egen ork?

När en närstående insjuknar innebär det också en kris för de anhöriga. Insjuknandet väcker många olika känslor; rädsla, skuld, sorg, oro och maktlöshet. Anhörigföreningen är då en plats där du kan träffa andra människor som är i en liknande livssituation som du. Vår förenings viktigaste uppgift är att stödja och hjälpa anhöriga och andra närstående, t.ex. vänner och arbetskamrater till personer med psykisk ohälsa. Vår förening erbjuder samtal med anhörigrådgivare, samtalsgrupper, föreläsningar, rekreation och annan verksamhet. Välkommen! Vi ordnar även finskspråkig verksamhet.

STÖD OCH RÅDGIVNING

Föreningens anhörigrådgivare ger stöd och information. Under anhörigrådgivningen kan man tala om och bearbeta svåra saker med föreningens personal. Anhörigrådgivningen är kostnadsfri.

VASA

044-2000 733
Anhörigrådgivning kan arrangeras på plats vid kontoret i Vasa, via telefon, eller genom videosamtal. Du kan boka tid på när som helst måndag-fredag kl. 9-16.

KARLEBY

044-7634 101
Anhörigrådgivning kan arrangeras på plats vid kontoret i Vasa, via telefon, eller genom videosamtal. Du kan boka tid på när som helst måndag-fredag kl. 9-16.

Aktuellt

Hur påverkar sociala medier den mentala hälsan?

Hur påverkar sociala medier den mentala hälsan?

Sociala mediers betydelse växer och växer för varje år som går, men hur påverkas egentligen ungdomars mentala hälsa genom sociala medier? Sociala medier har en enda bred målgrupp som sträcker sig från 13 år och uppåt. Även många människor under 13 år använder sig av...

lue lisää
Ny studerande

Ny studerande

Hej! Jag heter Cilla Regnell är 21 år gammal och studerar mitt andra år på Novia i Vasa till Socionom. Jag kommer att vara verksam vid Finfami under 12 veckors tid nu under våren, och ser framemot att få vara en del ut av organisationen och allt vad det innebär! Vi...

lue lisää
Ny studerande

Ny studerande

Hej, mitt namn är Sannah och jag kommer från Petalax. Just nu studerar jag andra året till socionom och under våren kommer jag att göra min praktikperiod hos FinFami inom ungdomsverksamheten 😄 Jag ser framemot en trevlig och givande praktik här!     Sannah...

lue lisää

Verksamhetskalender

I vår verksamhetskalender hittar du kommande samtalsgrupper, föreläsningar, utbildningar och rekreation.
I slutet av verksamhetskalendern hittar du aktuell händelsekalender.

Pin It on Pinterest