Intressebevakning

När en insjuknar förändras livet för många.

När någon insjuknar psykiskt belastar det även de anhöriga och närstående. Då är det viktigt att alla familjemedlemmar får information och stöd; utan dessa kan oron bli en för stor börda för de anhöriga och närstående och det kan leda till att de själva blir utmattade.

De anhöriga, den närstående med symptom och de som vårdar kan ha olika uppfattningar om den insjuknades behov av stöd. Den vårdande instansen kan t.ex. i de egna principerna poängtera familjeinriktat arbete, men i praktiken är klientarbetet nästan helt individinriktat. God praxis förverkligas inte alltid i praktiken.

Anhöriga och professionella funderar på hur man ska gå tillväga, göra och bemöta utan att någondera hamnar i en situation där man inte kan ge svar eller att man känner att man inte blir bemött. Fortfarande väcker samma frågor och problematik mycket diskussioner både hos de anhöriga och professionella.

FinFami Österbotten r.f. gör många olika saker inom intressebevakningsarbetet. De främsta verksamhetsformerna inom intressebevakningen är

 

Ta kontakt, VASA

Leena Pakkanen
Leena Pakkanen

Toiminnanjohtaja / Verksamhetsledare

Ta kontakt, Karleby

Katrin Björklund
Katrin Björklund

Anhörigkoordinator

044-7634 101
[email protected]

 

 

Pin It on Pinterest