Paket som erbjuds till skolor

”Verksamheten lämnar ett bestående avtryck i vår skola”

FinFami Österbotten erbjuder kostnadsfria paket om psykiskt välmående till skolor. Målgruppen är högstadieelver, men på begäran kan vi också komma till gymnasier och yrkeskolor om vår kalender tillåter. Med paketen vill vi öka kunskapen kring psykisk hälsa och ohälsa samt aktivera diskussionen kring detta ämne.

Vi erbjuder skolorna 1 – 3 paket per läsår. Bekanta dig gärna med paketen i flyern nedan.

Bilden förstoras genom att klicka på den

Föreläsningar

Erbjuds året om, också digitalt. 

Vi erbjuder skolor föreläsningar om olika ämnen som berör psykisk hälsa och ohälsa.
Målgruppen kan vara ungdomarna, föräldrarna eller skolpersonalen. Skolan kan fritt välja om de vill ha en teoretisk- eller en erfarenhetsbaserad föreläsning. Vi föreläser bl.a. om hur man främjar den psykiska hälsan, hur det är att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa eller missbruk och exempelvis om hur mobbing påverkar den psykiska hälsan.

Rondpaus

Erbjuds oktober – maj (rekomenderas till gymnasiestuderande) 

Rondpaus är ett konstruktivt sätt att föra en samhällsdebatt. Genom rondpaus vill man få människor att stanna upp och reflektera över ämnen som behöver bearbetas. Syftet är att stärka människors delaktighet i olika samhällsfrågor, exempelvis: en trivsam skola, ungas välmående eller mobbning
Debatterna kan föras i klassrummen eller i mindre grupper med en blandning av elever, lärare och föräldrar. Skolan kan själv välja ett tema för debatten.

Workshops

Erbjuds oktober – februari

Vi erbjuder skolan workshopspaket med en eller flera teman, tanken med workshopparna är att erbjuda ungdomarna teoretisk kunskap och praktiska övningar som berör psykisk hälsa -ohälsa.
Exempel på teman för workshoppar: känslor, självkänsla, psykisk hälsa och gruppbildning.
Temadagar och workshopar kan eventuellt förverkligas i samarbete med
yrkeshögskolestuderanden.

Filmworkshop: Ett skuggfritt sinne

Erbjuds oktober – mars (Kan också göras digitalt) 

Enligt undersökningar påverkas ungefär var 4:de ungdom negativt av missbruk eller psykisk ohälsa i hemmet. Den vanligaste negativa inverkan är att känna skam, det hindrar många från att söka stöd och att diskutera saken. Målet med ett skuggfritt sinne är att öka ungdomars kunskap om att svåra saker upplevs på olika sätt och i olika grad i olika hem. Ingen ska bli stämplad p.g.a. sina föräldrars svårigheter.
Ett skuggfritt sinne är ett film – och uppgiftsmaterial som är riktat till högstadiegrupper.

Drama workshop
Erbjuds februari – mars

Tanken med dramaworkshopparna är att genom drama lyfta upp olika teman som berör psykisk hälsa och ohälsa. Eleverna får ta del av en teaterpjäs + en efterbehandling som berör dramat.
Drama workshopparna förverkligas I samarbete med Novia
scenkonststuderanden.
Scenkonststuderanden skräddarsyr ett drama enligt önskemål.

Kontaktuppgifter

Anna Håkans
Anna Håkans

Ungdomskoordinator, tjänstledig fr.o,m. 10.10

044-9777 335
[email protected]

 

Sonja Ahola
Sonja Ahola

Projektarbetare

044-2393 815
[email protected]

 

Litteet

Pin It on Pinterest