Broschyrer och material

Nedan hittar du broschyrer och guider för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Broschyrerna är till mesta dels laddbara PDF-filer.

Lägre ner på sidan hittar du länkar där du kan beställa tillgång till våra webbföreläsningar som hållits.

Mera broschyrer hittar du här De flesta broschyrerna är på finska

broschyrer

föreningens broschyr

Guider för närstående

Hantering av vardagen -guide för anhöriga

ABC-guide för anhöriga

Pin It on Pinterest