Frivilligverksamheten

Kom med som frivillig! Ge dig själv och andra ett glatt sinne.

Frivilligverksamheten i föreningen

För oss är det viktigt att våra frivilliga får glädje och kraft till sitt egna liv genom frivilligverksamheten. Alla frivilliga som kommer med i verksamheten deltar i vår frivilligutbildning och ifall man vill kan man gå en utbildning för någon specifik uppgift. Vi ordnar även rekreationsevenemang och samlingar för våra frivilliga. All vår frivilligverksamhet är handledd av professionella och man kan delta i den mån man själv vill eller har möjlighet.

Som frivillig kan du vara bl.a. gruppledare, Prospect-ledare, kamratstöd, erfarenhetsexpert, SoMe-ambassadör, anhörigcafé-frivillig, presentera verksamheten på olika evenemang, frivillig i olika arbetsgrupper eller förtroendeuppdrag. Du kan även fungera som SnapChap dejour i vår Hör mig- chatt för ungdomar (varje torsdag mellan kl 18-20).

 

Kom med som frivillig

Vi söker efter flera frivilliga i vårt städigt växande gäng! I föreningen finns frivilliga i olika åldrar med olika bakgrunder. En del av frivilliga har egen erfarenhet av att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa, men vårt enda krav för att komma med är ett intresse av mentalhälsofrågor och viljan att stöda anhörigas välmående. Vi välkomnar också med studeranden och professionella inom området!

Ta kontakt så hittar vi en uppgift som passar just dig!

Ta kontakt

Katrin Björklund
Katrin Björklund

Anhörigkoordinator

044-7634 101
[email protected]

Lue lisää

Uppgifter och utbildningar för frivilliga

 

Skolningarna ordnas för tillfället enligt intresse. Skolningarnas tidpunkt hittar du i evenemang. Anmäl ditt intresse av någon utbildning till anhörigkoordinatorn Katrin Björklund.

Föreningen ger ut intyg på de utbildningar man deltagit i samt ger intyg på insatsen i föreningens verksamhet till dem som behöver.

Uppgifterna

Här hittar du en kort förklaring på de olika uppgifterna som finns just nu. Ta frimodigt kontakt ifall du har frågor eller idéer på andra uppgifter.

Frivillig

Du kan vara med på anhörigcafé, ordna rekreationsgrupp eller -evenemang och komma med och berätta om föreningen och föreningens verksamhet på olika evenemang. Uppgifterna kräver så mycket tid du själv är villig att satsa på uppgiften.

gruppsledare

Du kan vara diskussionsgruppsledare i en diskussionsgrupp eller vara med som ledare för en ABC-skolning. Uppgifterna är olika tidskrävande, diskussionsgrupper träffas en gång i månaden och ABC-skolningen består av tre träffar. Gruppledaren kan ha egen erfarenhet som anhörig eller annars räcker ett intresse för ämnet. 

Bekanta dig även med Prospectledar-uppgiften.

Läs mer om ABC-skolningen

Erfarenhetsexpert

Du berättar din egen historia vid olika evenemang. Evenemangen kan variera från diskussionsgrupper till större seminarium, du kan även göra det genom skriven text på ex. vår hemsida eller våra sociala media kanaler.  Uppgiften kräver varierande med tid beroende på behovet och hur mycket tid du själv vill lägga på uppgiften.

SoMe-Ambassadör

Du stöder vår verksamhet genom sociala median. Du kan även komma med i teamet som skriver blogginlägg till vår hemsida. Uppgiften kräver så mycket tid du själv är villiga att lägga på uppgiften och allt går att göra hemifrån på din egen mobil från din egen soffa.

Förtroendeuppdrag

Du är med antingen i föreningens styrelse eller i något av våra klientråd. Du har då möjlighet att bidra till att de anhörigas intressen bevakas och du kan påverka utvecklingen av mental- och missbrukarvårdsservice.  

Prospect-ledare

Leder en 10 gångers Prospect-skolning tillsammans med en annan ledare. Prospect-ledare bör vara anhöriga till någon med psykisk ohälsa. 

För tillfället finns ingen svenskspråkig Prospect-skolning men du kan läsa mer om Prospect på finska.

Utbildningarna

Här hittar du en kort beskrivning på våra utbildningar för frivilliga. För mer information kontakta anhörigkoordinator Katrin Björklund.

Grundutbildning för frivilliga

Man går igenom föreningens verksamhet, värderingar och tillvägagångssätt. Föreningen presenterar vilka uppgifter som finns och ifall det finns specialbehov. Man diskuterar både föreningens och frivilligas förväntningar. Efter utbildningen kan man komma med och hjälpa med praktiska saker i föreningen, vara med och berätta om föreningen på olika tillfällen, anta ett företroendeuppdrag eller gå en vidareutbildnng.

diskussionsledare

Man går igenom vad som ingår i uppgifterna och grunderna för att hur man leder en diskussionsgrupp. Under utbildningen ges tips till grupperna ex. övningar att göra med diskussionsgruppen och så går man igenom evetuella utmanande situationer som kan uppstå i en grupp samt hur man kan hantera dem.

erfarenhetsexpert-utbildning

Utbildningen består av 7 träffar. Vi använder oss av modellen som är utarbetad vid FinFami Pirkanmaa ry.

Under träffarna får deltagarna möjlighet att bearbeta och forma både sin berättelse och sin förmåga att berätta den. Observera att utbildningen kräver en del självständigt arbete mellan träffarna. Efter de sju träffarna hålls även en uppföljningsgång där man får möjlighet att bearbeta tankar och möjligheter i uppdraget som erfarenhetsexpert.

Två av föreningens anställda fungerar som ledare för utbildningen.

SoMe-ambassadör-utbildning

Man går igenom hur sociala media används och hur de frivilliga kan på enkla sätt påverka föreningens synlighet. Man går även igenom hurudant material som kan stöda anhöriga i vardag som föreningen gärna skulle vilja få att lägga upp på sina sidor 0ch sociala medier.

Prospect-ledarutbildning

För att bli certifierad Prospect-ledare bör du delta i en Prospect skolning som deltagare och vara med två gånger som assisterande ledare. Utbildningen går på finska och leds av en skild utbildare.

Lediga frivilliguppgifter

FinFami Österbotten r.f. har behov av många olika sorters uppgifter. Här publiceras de uppgifter där det uppstått behov. Ta kontakt med anhörigkoordinator Katrin Björklund ifall du är intresserad av någon av uppgifterna.

Some-ambassadör

Kom med i teamet som påverkar föreningens synlighet och marknadsföring. Var aktiv på sociala medier eller producera material som vi kan använda på våra olika kanaler. Uppgiftern tar så mycket tid du själv vill lägga på den och du kan göra det från ditt eget hem.

Erfarenhetsexpert

Utbilda dig till erfarenhetsexpert och berätta din historia som anhörig för att andra ska se att det finns ett sätt att leva som anhörig samt skapa medvetande om hur mycket någons psykiska ohälsa även påverkar anhöriga.

Tvåspråkiga Prospect-ledare

För tillfället finns det ingen svenskspråkig Prospect-skolning. Så vi söker dig som kan utbilda dig till Prospect-ledare på finska men leda Prospect på svenska. För att kunna utbilda sig till Prospect-ledare krävs att man själv är anhörig till någon med psykisk ohälsa.

Läs mer om Prospect

Pin It on Pinterest