Information om föreningen

FinFami Österbotten rf befrämjar med sin verksamhet anhörigas välmående, när någon närstående har problem med den psykiska hälsan.

FinFami Österbotten rf är en anhörigförening som med sin verksamhet befrämjar anhörigas välmående när någon närstående har problem med den psykiska hälsan. Vi ger information om psykiska sjukdomar samt stöd åt anhöriga för att orka med vardagens utmaningar. Vi erbjuder även grupper för anhöriga, föreläsningar, utbildningar, kurser och rekreation. Kamratstödsgrupperna leds både av professionella och av gruppledare som själva är anhöriga, samtalsgrupperna är till för partners, syskon, föräldrar och vuxna barn som är anhöriga. Vi erbjuder även grupper för ungdomar som är anhörig till någon med psykisk ohälsa/missbruk. 

Föreningen strävar med sin verksamhet efter att påverka Österbottens och Mellersta Österbottens mentalvårdstjänster genom att framhålla anhörigperspektivet. Föreningen samarbetar med kommuner, myndigheter, professionella och sakkunniga som arbetar med psykisk hälsa samt med andra föreningar.

Mission

Föreningen är en stark påverkare och expert på arbete med anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Anhörigsföreningens uppgift är att främja de anhörigas och familjernas välmående genom att ge kunskap, stöd och hopp.

Vision

Vi är en känd, attraktiv och stark förening som är expert på mentalvårdsfrågor och som ger stöd och hopp till anhöriga. År 2022 har fördomarna minskat och psykiska sjukdomar är jämställda med andra sjukdomar.

Föreningens värderingar
Medborgarorganisations förankrad
Vår verksamhet baserar sig på de anhörigas behov. Frivillighet och stöd av andra i samma situation är våra största resurser. Vi uppmuntrar alla att delta i våra föreningsaktiviteter.

Respekt
Vi respekterar varandra både som individer och som en del av föreningen. Vi agerar rättvist.

Pålitlighet

Vi är pålitliga och ärliga. Vi behandlar varandra väl.

Värme
Vi är tillmötesgående och närvarande. Vi förmedlar välmående. Anhörigföreningens arbete är kraftgivande.

Påverkan
Anhörigföreningens arbete påverkar och är ansvarsfullt. Vi är anpassningsbara och ekonomiska. Vi påverkar på ett klokt sätt med eftertanke.

Mod
Anhörigföreningen är kreativitet och innovativ. Vi lyfter modigt fram de synpunkter som de anhöriga till personer med psykisk ohälsa framför. Vi stöder och uppmuntrar de anhöriga att vara öppna.

Finansiering

Föreningens verksamhet stöd av intäkter från Veikkaus.

Finansiering fås även från olika fonder och stiftelser.

Understöd från fonder och stiftelser 2020:

7:nde mars fonden 2 000,00 €
Viola Ranins stiftelse 2 000,00 €
Aktiastiftelsen i Korsholm 800,00 €
Medicinska stiftelsen i Vasa 1 000,00 €
Aktiastiftelsen i Vasa 700,00 €
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius Fond 1 500,00 €
William Thurings stiftelse 1 000,00 €
SAMS 2000,00 €
Vasa stad 1000,00 €
Karleby stad 500,00 €
Styrelsen 2021

Föreningens styrelse 2021:

Anita Ruutiainen, ordförande
Aulikki Karhu
Lea Ranne
Salme Viljamaa
Virpi Palomäki
Pekka Niemi-Nikkola
Sinikka Blomqvist
Virpi Bertlin
Johanna Tast
Suppleanter:
Pia Utriainen
Raija Kujanpää
Pauliina Niemi
Tarja Lamberg

Ta Kontakt

FinFami Österbotten rf

Tfn. 06 3120 105
[email protected]

Bilagor

Pin It on Pinterest