Studerande

”Här blir det aldrig långtråkigt.”

 

 

”Man känner att man är en i gänget”

Här hittar du information för studeranden. Föreningen tar emot så väl studerandegrupper samt praktikanter. Vi beställer även examensarbeten.

Studerandegrupper

Vår förening tar gärna emot studerandegrupper.  Under studiebesöken berättar vi om vår verksamhet. Ifall det finns möjlighet erbjuder vi även studeranden en möjlighet att få höra en erfarenhetsexperts berättelse.

Vår önskan är att de kommande professionella blir medvetna om föreningen och anhörigas situation och därför är besöken av studeranden viktiga.

Praktik

Till oss kan du komma på praktik under dina studier exempelvis ifall du studerar till socionom, sjukskötare eller närvårdare.

Målsättningen är att praktiken vid föreningen ska ge dig nya perspektiv och färdigheter. Vi strävar efter att planera praktiken tillsammans med studeranden så att just du upplever din praktikperiod som givande.

Ifall du är intresserad att komma till oss på praktik lönar det sig att ta kontakt i god tid.

Examensarbete

Som till exempel socionom- eller sjukskötarstuderande finns det möjlighet att skriva sitt examensarbete åt oss.

Ämnet för ditt examensarbete kan exempelvis vara anhöriga till psykiskt sjukas ställning i servicesystemet eller hur man kunde utveckla servicesystemet mera ur ett anhörigperspektiv. 

Examensarbete kan man även göra åt vår ungdomsverksamhet  och då kan ämnen vara exempelvis hur hantera unga anhörigas situation, hur skolor kan stöda familjer där det finns psykisk ohälsa eller hur  funktionella metoder utvecklas för skolor.

KONTAKTUPPGIFTER

Leena Pakkanen
Leena Pakkanen

Toiminnanjohtaja / Verksamhetsledare

Examensarbeten

Pin It on Pinterest