Skolmobbning; en infotext

Skolmobbning; en infotext

Skolmobbning är ett återkommande problem som förekommer i flera skolor. Flera barn blir dagligen utsatta för mobbning. Enligt den Statistiska Centralbyrån, ökar mobbningen i skolorna hela tiden och allt flera ungdomar mår som en följd av det dåligt (Norrgrann, 2021)....
Min erfarenhet av traumaanpassad yoga

Min erfarenhet av traumaanpassad yoga

Hösten 2022 började jag på en kurs som kallas Trauma-anpassad yoga. Kursen inriktade sig till personer som upplevt symtom på utbrändhet, mentalt illamående eller ångest. Syftet med kursen är att den ska stöda och stärka personen att hantera sitt psykiska illamående...
Psykoedukation: Panikångest

Psykoedukation: Panikångest

  Psykoedukation är ett arbetssätt som används när man vill skapa en större förståelse kring en psykisk sjukdom eller ett tillstånd hos den drabbade eller bland de anhöriga. Genom att ge dem kunskap om sjukdomen eller tillståndet på ett pedagogiskt sätt ökar...
Ny studerande

Ny studerande

Hej! Jag heter Edla Blomqvist, är 22 år gammal.  Jag kommer från Kuni i Korsholm. Jag är på slutrakan av mina socionomstudier och kommer att göra hela min ledarskapspraktik på Finfami. På fritiden umgås jag me vänner, gymmar, ser på tv-serier och går på loppis. Vid...
Ny studerande

Ny studerande

Hej! Jag heter Madeleine Amoroso och är 20 år gammal. Jag är från Helsingfors och studerar för tillfället utveckligspsykologi på Åbo Akademi i Vasa. Jag kommer att praktikera på FinFami i höst. På fritiden tycker jag om att sjunga och att umgås med vänner. Jag gillar...
Ny studerande

Ny studerande

Hej, jag heter Madeleine Holm och är hemma från Karleby men bor och studerar numera i Vasa. Jag studerar min sista höst till socionom och gör min sista praktik här på FinFami Österbotten. Ser fram emot att lära mig om verksamheten. På fritiden tycker jag om att umgås...

Pin It on Pinterest