ABC-nätkurs för anhöriga

ABC-nätkurs för anhöriga

En närståendes insjuknande väcker många frågor och starka känslor. Livet förändras och den egna orken sätts på prov. Framtiden skrämmer och det kan vara svårt att hantera allt som sjukdomen för med sig.

ABC- kursen är tänkt för anhöriga vars närstående insjuknat för mindre än två år sedan. Också de som varit anhöriga en längre tid är välkomna, om de känner ett behov av mera information och bearbetning i gruppform.

Kursen består av tre träffar med givna teman så som reaktioner hos de anhöriga, vårdkedjan, socialskyddet, verktyg att klara vardagen och tips om hur den anhöriga skall ta hand om sig själv för att orka.

ABC-kursen ordnas vanligtvis vid vårt kontor i Vasa eller vid kontoret i Karleby. Ifall corona läget kräver det kan vi även ordna ABC på distans via Zoom. Som gruppledare fungerar föreningens anhörigrådgivare och verksamhetsledaren. Vid ett av tillfälle medverkar en gäst, oftast en psykiatrisk sjukskötare. 

Ta kontakt ifall du skulle vilja delta i en ABC-kurs!

 

För vem?

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa, personer som bär på oro för en annan persons psykiska hälsa. Kan t.ex. vara förälder, barn, släkting eller vän.

När?

Vi ordnar ABC med jämna mellanrum, håll utkik på hemsidan och Sociala media. Ta kontakt ifall du skulle vilja delta i kursen!

Var?

Via Zoom eller vid något av våra kontor:

Vasa: Kyrkoesplanaden 31, 65100 Vasa
Karleby: Karlebygatan 21, 67100 Karleby

Eva Hanses
Eva Hanses

Anhörigrådgivare

044- 2000 733
[email protected]

 

Katrin Björklund
Katrin Björklund

Anhörigkoordinator

044-7634 101
[email protected]

 

 

Andra sidor som kunde intressera:

Grupper
Evenemang

Pin It on Pinterest