ABC-nätkurs för anhöriga

ABC-nätkurs för anhöriga

En närståendes insjuknande väcker många frågor och starka känslor. Livet förändras och den egna orken sätts på prov. Framtiden skrämmer och det kan vara svårt att hantera allt som sjukdomen för med sig.

ABC- kursen är tänkt för anhöriga vars närstående insjuknat för mindre än två år sedan. Också de som varit anhöriga en längre tid är välkomna, om de känner ett behov av mera information och bearbetning i gruppform. Vid behov kan en representant från vårdens sida medverka på en av träffarna.

Kursen består av tre träffar med givna teman så som reaktioner hos de anhöriga, vårdkedjan, socialskyddet, verktyg att klara vardagen och tips om hur den anhöriga skall ta hand om sig själv för att orka.

Nästa ABC-kurs för anhöriga ordnas i Vörå hösten 2022

Tid: 20.9, 27.9 och 4.10 kl. 17-19.
Plats: Kursen samlas vid Vörå kommungård, Vöråvägen 18

För mera information kontakta Katrin eller Christina.

För vem?

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa, personer som bär på oro för en annan persons psykiska hälsa. Kan t.ex. vara förälder, barn, släkting eller vän.

När?

Hösten 2022
20.9, 27.9 och 4.10 kl. 17-19.

Var?

Vörå kommungård, Vöråvägen 18

Camilla Järf-Wartiovaara
Camilla Järf-Wartiovaara

Anhörigrådgivare / Kommunikationsansvarig

044-2000 733
[email protected]

Katrin Björklund
Katrin Björklund

Anhörigkoordinator

044-7634 101
[email protected]

 

 

Andra sidor som kunde intressera:

Grupper
Evenemang

Pin It on Pinterest