Karacafé

Tanken med gruppen är att män som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa skall få komma samman och dela erfarenheter och stödja varandra. Gruppen formas enligt gruppmedlemmarnas önskemål. FinFamis personal kan hjälpa till med att bjuda in någon gäst om så önskas.
Gruppen är tvåspråkig. För tillfället går diskussionen i gruppen på finska eftersom alla förstår finska, men var och en ska ha rätt att uttrycka sig på sitt modersmål.

Gruppen leds av en frivillig.

Under coronatiden är det bra att anmäla om deltagande på förhand, så vet vi hur många som är på väg! varmt välkommen!

 

Gruppen träffas en gång i månaden.

  • Ons 2.2 kl. 15.30- 17.00, Korsholmsesplanaden 44 eller på FinFamis kontor Kyrkoesplanaden 31
  • Ons 2.3 kl. 15:30- 17.00, Korsholmsesplanaden 44 eller på FinFamis kontor Kyrkoesplanaden 31
  • Ons 13.4 kl. 15.30- 17.00, Korsholmsesplanaden 44 eller på FinFamis kontor Kyrkoesplanaden 31
  • Ons 11.5 kl. 15.30- 17.00, Korsholmsesplanaden 44 eller på FinFamis kontor Kyrkoesplanaden 31

För vem?

Anhöriga män

När?

En onsdag i månaden

VAR?

Korsholmsesplanaden 44
Så länge Coronapandemin varar.

Se kartan


Mera information

Anhörigrådgivare Eva Hanses 044- 2000 733

Pin It on Pinterest