Karacafé

Tanken med gruppen är att män som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa skall få komma samman och dela erfarenheter och stödja varandra. Gruppen formas enligt gruppmedlemmarnas önskemål. FinFamis personal kan hjälpa till med att bjuda in någon gäst om så önskas.
Gruppen är tvåspråkig. För tillfället går diskussionen i gruppen på finska eftersom alla förstår finska, men var och en ska ha rätt att uttrycka sig på sitt modersmål.

Gruppen leds av en frivillig.

Det bra att anmäla om deltagande på förhand, så vet vi hur många som är på väg!

Varmt välkommen!

Gruppen träffas en gång i månaden.

  • Ons 1.2. kl. 16-17.30
  • Ons 1.3. kl. 16-17.30
  • Ons 5.4.  kl. 16-17.30
  • Ons 3.5. kl. 16-17.30

För vem?

Anhöriga män

När?

En onsdag i månaden

VAR?

FinFami Österbotten
Kyrkoesplanaden 31

 

Se kartan


Mera information

Anhörigrådgivare Christina Sjöström

044- 2000 733

Pin It on Pinterest