Samtalsgrupp i Vasa

SVENSKSPRÅKIG SAMTALSGRUPP I VASA

Är du orolig för din närståendes psykiska ohälsa och för din egen ork? Din närstående kan vara ditt vuxna barn, din partner, ditt syskon eller någon annan som står dig nära. I samtalsgruppen har alla sin unika historia men samtidigt oftast mycket som förenar och du behöver inte känna dig ensam. Bland annat känslor av oro, sorg och maktlöshet är vanliga. I gruppen kan vi dela dessa känslor. Vi diskuterar också vården, socialskyddet och hur vi i första hand bör tänka på att ta hand om oss själva för att orka. I gruppen är kamratstödet det viktigaste, men vi kan också använda oss av olika övningar och också om intresse finns bjuda in gäster.

Alla i gruppen skriver under ett kontrakt om att hålla sekretessen i samtalsgruppen. Ta kontakt om du är intresserad av att komma med i gruppen. Vi tar fortlöpande emot nya deltagare!

VI ANPASSAR TRÄFFARNA EFTER CORONASITUATIONEN ! TA KONTAKT INNAN IFALL DU ÖNSKAR DELTA!

Gruppen träffas följande gånger

Måndagar kl. 17.30-19.30

  • 14.2
  • 14.3
  • 11.4
  • 9.5
  • 6.6

FÖR VEM?

För anhöriga till personer med psykisk ohälsa, för dig som har en eller flera närstående med psykisk ohälsa. Det kan vara ditt vuxna barn, din partner, din förälder, ditt syskon eller någon annan som står dig nära.  

När?

Fortgående

VAR?

Korsholmsesplanaden 44
Så länge Coronapandemin varar. Eller via Zoom.

Se kartan


Mera information

 

Eva Hanses
Eva Hanses

Anhörigrådgivare

044- 2000 733
[email protected]

 

Andra grupper

Grupper

Pin It on Pinterest