Torsdagen den 16 september ordnades Träffpunkten digitalt via plattformen Zoom. Temat för denna gång var våld i nära relationer med fokus på unga personer. Föreläsarna var Nathalie Wingren från Brottsofferjouren och Maria Kentta från Vasa skyddshem.  Evenemanget riktade sig främst till unga under 30 år och deltagarna var 21 st. Denna kvälls träffpunkt var ett samarbete mellan FinFami, Folkhälsan, Röda Korset och SFV. 

Evenemanget ställdes främst upp som en föreläsning, med rum att avbryta och ställa frågor bl.a. i chatten. Under evenemanget fick man ta del av både Brottsofferjourens samt Vasa skyddshems verksamhet och hur de kan hjälpa samt stöda unga personer som blivit utsatt för våld i nära relationer.  

Maria Kentta berättade först om olika former av våld och hur våld kan ta sig uttryck. Hon berättade även om förekomst av och forskning om ungas upplevelser av våld i nära relationer. De vanligaste formerna av våld i nära relationer hos unga är blockeringar, knuffningar, slag, sparkar och luggning. Maria berättade att våldet kan utföras av båda parterna i en relation eller att våldet utförs av endast en part. När det kom till hur man kan ingripa är det först viktigt att se efter tecken på våld, såsom ex. blåmärken, otydliga berättelser och humörsvängningar. Hur ska man då göra om någon man känner blir utsatt för våld? Här lyfte Maria upp viktiga saker såsom att våga fråga, våga stanna och lyssna samt att finnas där för personen utsatt för våld. Maria berättade även kort om verksamheten på Vasa mödraskyddshem och hur man som våldsoffer kan söka sig dit för att få stöd och hjälp. 

Natalie Wingren berättade om verksamheten på Brottsofferjouren och hur de kan hjälpa unga personer utsatta för våld inom nära relationer. Brottsofferjourens tjänster är konfidentiella och om man vill kan man vara anonym när man kontaktar dem. Natalie berättade om brott och att det kan hända vem som helst och att det inte handlar om att man är svag eller stark. Kort fick vi även höra om brottsprocessen och hur besöksförbud går till. Känslor som man kan känna om man blivit utsatt för våld togs också upp, såsom ensamhet, skuld, rädsla och skam. Något viktigt som Natalie också tog upp var tips för bemötande, utöver de som nämnts tidigare tog hon upp: inge hopp, använd öppna frågor och hänvisa till hjälp. 

Föreläsningarna var oerhört intressanta och man märkte att både Maria som Natalie var väldigt kunniga inom sitt område. Föreläsningen var mycket givande och man fick lära sig mycket nytt. Själv fick jag bl.a. en bredare bild av vad våld är, lära mig hur rättsprocessen går till samt tips på hur man kan hjälpa en vän som är utsatt för våld i nära relation. Jag är glad att få ha varit med på denna träffpunkt och hoppas att andra deltagare också fick lära sig något nytt!
 

Johanna Snellman, socionomstuderande och praktikant på FinFami Österbotten. 

Pin It on Pinterest