Länk till trailern av filmen ”ett skuggfritt sinne”: https://vimeo.com/217954575

I början av mars åkte vi ut till Tegengrenskolan i Vörå för att hålla workshop kring filmen ”ett skuggfritt sinne”. Filmen handlar om en tonårspojke som bor med sin mamma. Hans mamma lider av depression och på grund av detta så missbrukar hon även alkohol. Man får i filmen följa med några dagar i pojkens liv och se hur detta påverkar honom och hans vardag, hur hans hobbyer och sociala relationer blir lidande på grund av den tunga situationen hemma och hur han måste göra förändringar i sin vardag för att ta ett större ansvar hemma med till exempel matlagning. Man får dock också se att det finns hjälp att fås och att man inte är ensam i en sådan situation trots att det kanske känns så.

Efter att vi visat filmen för klassen vi håller workshopen för så har vi en så kallad efterbehandling. I efterbehandlingen så börjar vi med att kolla vad filmen väckte för känslor hos klassen. Vi går vidare med ett antal konkreta uppgifter som till exempel en övning om barnskyddet och kuratorer där eleverna får söka svar på frågor om dessa. Detta för att visa att man tryggt kan gå och prata med kuratorn om sina problem utan att vara orolig för att hen skulle berätta vidare om ens samtal och visa att barnskyddet inte finns till för att ta en från ens hem. Vidare så gjorde vi också en Case övning där alla fick fundera över de olika parterna från filmen i mindre grupper. De svarade alltså på ett antal frågor om hur de tror att de i filmen kände sig i olika situationer och hur man kunde ha gjort saker och ting annorlunda. Vi avslutade med att dela ut ett infobrev om vart man kan söka hjälp om det finns sådan här problematik i ens hem eller om man är orolig för en kompis.

Överlag tyckte jag att det var väldig lyckade workshops och klasserna vi drog dem för verkade ta till sig informationen vi gav dem. Jag tror att det här är ett väldigt viktigt ämne att prata om i och med att 25% av alla ungdomar har liknande problematik i hemmen, så att sprida kunskap och få folk att prata mer öppet om detta kan vara avgörande för fleras välmående.

Pin It on Pinterest