Att vara praktikant på FinFami.

Vem är jag?

Hej, mitt namn är Anton Ek och jag studerar andra året till socionom vid yrkeshögskolan Novia i Vasa. Jag har utfört en del av min social och omsorgspraktik (metodpraktik) vid FinFamis ungdomsverksamhet i Vasa.

Mina arbetsuppgifter

Jag har fått ta del av egentligen hela ungdomsverksamhetens vardag. I arbetsuppgifterna ingår mestadels olika workshopar och temadagar i högstadier men också diverse grupper kvällstid. Jag har fått vara med och planera alla olika workshopar, temadagar och grupper samt vara med och handleda klasserna/grupperna som vi hållit dessa för. Sedan ingår ju förstås också vanligt kontorsarbete som att till exempel sammanfatta feedback från skolorna gällande vad de har tyckt om de workshopar/temadagar som vi hållit och också deltagit i olika möten.

Hur har jag trivts?

Jag har trivts väldigt bra på FinFami. Jag har blivit bemöt på ett professionellt sätt och det har aldrig känts som att jag har varit i vägen. Jag har fått ta del av så gott som allting och mina tankar och idéer har alltid tagits i beaktande och om jag har haft frågor så har jag alltid fått svar på dessa direkt samt tillräcklig handledning i alla mina arbetsuppgifter. Så för att sammanfatta så har jag fått möjligheten att vara väldigt självständig men det har aldrig varit känts som ett problem för mig att fråga om hjälp om jag inte har förstått något eller annars bara har behövt hjälp med en uppgift.

Pin It on Pinterest