Har du en anhörig som mår dåligt psykiskt? Saknar du stöd i din roll som anhörig eller vän? Önskar du stöd av andra som befinner sig i en liknande livssituation? Chatten erbjuder möjlighet til kamratstöd. Chatten leds av Finfami Österbottens svenskspråkiga anhörigrådgivare och ungdomsarbetare.

Chatten ordnas varje tisdag kl.17-19 fram till slutet av maj. För att delta i chatten måste du registrera dig i tukinet, det är gratis och det enda som alla som deltar i chatten ser är det användarnamn du själv väljer när du registrerar dig. Detta ger dig möjligheten att chatta anonymt.

Under chattens gång har du möjlighet att ta upp ämnen som är aktuella för dig som anhörig och få stöd och tips av så väl föreningens anställda som av andra anhöriga. Under chatten kan någon av föreningens anställda inleda en enskild chatt med dig ifall det är saker som du hellre vill chatta om på tumanhand eller anställda anser att situationer kräver det men i såna fall frågar den anställda först.

Regler för chat: 

  • Vi respekterar varandra och varandras åsikter.
  • Du delar bara det du själv önskar angående din situation.
  • Vi diskuterar anonymt och vi uppger inte personlig information om oss själva (så som namn och kontaktuppgifter).
  • Gruppledarna kan vid behov ge en anmärkning för osakligt beteende, ta bort osakliga kommentarer eller förhindra deltagande i gruppen.
    Vi ber om skriftlig feedback av gruppdeltagarna efter att gruppen avslutats. I och med den kan vi utveckla verksamheten i önskad riktning.

Välkommen med !

https://tukinet.net/teemat/oppen-chat-for-dig-som-har-en-narstaende-med-psykisk-ohalsa-tisdagar-kl-17-19/ryhmachatit/

 Vi som leder chatten är:

Anhörigrådgivarna Katrin (stationerad i Karleby) och Eva (stationerad i Vasa)
Ungdomsarbetarna Sandra och Tanja (båda stationerade i Vasa)

Pin It on Pinterest