Vi söker nu en ANHÖRIGRÅDGIVARE till Vasa

Vi förutsätter att du är entusiastisk, du kan arbeta självständigt och att du kan både finska och svenska. Goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt, är en förutsättning eftersom målgruppen är de svenskspråkiga anhöriga. Du skall ha en god förmåga att diskutera och bemöta anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa – en god social förmåga är viktigt i detta arbete. Vi önskar att du har en lämplig utbildning inom social- eller hälsovårdsbranschen och tidigare erfarenhet inom området men de personliga egenskaperna är också viktiga.

Till arbetsuppgifterna hör att handleda olika samtalsgrupper för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, anhörigrådgivning såväl i grupp som individuellt, att planera och genomföra föreningens rekreationsverksamhet, hålla skolningar/föreläsningar, ordna föreläsningar, utveckla verksamheten samt hålla kontakt med andra samarbetspartners och aktörer och andra uppgifter som hör till föreningsarbete.

Jobbet innehåller även kvällsarbete och en del helgarbete. Till arbetsuppgifterna hör även att göra verksamhetskalandern och en del översättningsarbete finska-svenska. Vi önskar att du behärskar sociala medier för verksamhetens marknadsföring.

Verksamhetsområdet är de svensk- eller tvåspråkiga kommunerna från Oravais till Kristinestad. Verksamhetspunkten för arbetet är i Vasa, Kyrkoesplanaden 31.

Arbetet börjar i februari eller enligt överenskommelse och är tidsbestämt i ett år. Lönen är enligt kollektivavtalet för organisationer inom det sociala området.

Om du känner, att just du är den person vi söker, sänd in en ansökan samt din CV till oss senast den 30.1.2022 till adressen Kyrkoesplanaden 31, 65100 Vasa eller på e-post [email protected]

Mera information ges av föreningens ordförande Anita Ruutiainen, 044-209 8552 eller verksamhetsledaren Leena Pakkanen, 044-2000 742.

FinFami Österbotten rf, FinFami Pohjanmaa ry är en tvåspråkig förening, som grundades 1991. Målsättningen med verksamheten är att stöda anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa. Föreningens verksamhetsområde är Vasa sjukvårdsdistrikt och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. 

mera information

Leena Pakkanen
Leena Pakkanen

Toiminnanjohtaja / Verksamhetsledare

Pin It on Pinterest