Sociala mediers betydelse växer och växer för varje år som går, men hur påverkas egentligen ungdomars mentala hälsa genom sociala medier? Sociala medier har en enda bred målgrupp som sträcker sig från 13 år och uppåt. Även många människor under 13 år använder sig av sociala medier. Det är under tonåren vi skapar oss en identitet, men blir identiteten den man är eller speglas den av sociala medier? Mycket vi idag på ser på sociala medier är inte sanningen, utan det vi ser är de bättre stunderna i livet, den ideella kroppsformen och så vidare, vilket kan ha väldigt negativa följder på den mentala hälsan. Även näthat kan påverka vårt psykiska välbefinnande. Det är även viktigt att poängtera att sociala medier inte endast har negativa följder utan det finns en hel del positivt på sociala medier, men det beror ofta på vad man söker efter.

Tiktok är just nu den största växande plattformen bland unga människor i världen. Syftet med Tiktok är att man ska se video på video, och inte kanske ha tid åt något annat. Det finns även andra plattformar som speglas av Tiktok, man kan till exempel se så kallade “reels” på både Instagram och Facebook. Skillnaden mellan Tiktok och Instagram, är att direkt man öppnar plattformen Tiktok börjar video efter video att spelas, medan Instagram är mera en plattform för fotodelning.  (Utforskarsinnet, u.å)

Vad är det egentligen man ser på Tiktok och sociala medier över lag? På Tiktok hittar man nästan allt man söker, men tyvärr tror många unga människor att det man ser alltid är verkligt. Många unga människor förstår sin värld och realitet utifrån det man ser på sociala medier, vilket leder till att ungas liv blir “mera som en box”. Alltså begränsningar på hur man ska leva och hur man ska se ut, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa och negativa känslor bland många användare på sociala medier.

Hjärnforskaren Sissela Nutley berättar i en av YLE:s artiklar att man framför allt hos kvinnor kan se att områden i hjärnan som har med känslan av hot och ångest att göra aktiveras när kvinnor ser videor på det perfekta skönhetsidealen. Finns den psykiska ohälsan hos den unga människan redan så säger Nutley att man också ser förstärkningseffekter. Detta betyder att om en person redan har inslag av psykisk ohälsa i sitt liv, kan skönhetsidealen som man ser på sociala medier leda till att man börjar må ännu sämre ju längre tid man spenderar på dessa plattformar. (Svenska yle, 2022)

Sociala medier över lag kan skapa många negativa känslor hos användare. Psykologen och psykoterapeuten Jessica Lindman säger att en paus från sociala medier kan stödja vårt psykiska välmående och hjälper oss att vara närvarande i stunden. Lindman menar att sociala medier är väldigt tudelat kring hur det påverkar oss. Många kan få stöd av andra och uppleva en samhörighet medan andra kan ta del av den skadliga kroppsidealen eller känslor av misslyckande (Vetamix, 2022). Till exempel chat-plattformarna whatsapp och messenger räknas också som sociala medier men dess påverkan på den psykiska hälsan är inte densamma som till exempel Tiktok. Forskning visar att genom att chatta med vänner får man en positiv effekt på det psykiska välbefinnandet, vilket är bra att ha i minnet ifall man väljer att ta en paus från sociala medier (Svenska yle, 2022).

 

Sannah Svahn, socionomstuderande

 

Referenser

Svenska yle. (den 27 10 2022). Hämtat från Sociala medier får oss att må dåligt, men ändå är vi där – hjärnforskaren Sissela Nutley förklarar varför: https://svenska.yle.fi/a/7-10022087 den 20 1 2023

Utforskarsinnet. (u.å). Hämtat från De psykologiska effekterna av appen Tiktok: https://utforskasinnet.se/de-psykologiska-effekterna-av-appen-tik-tok/ den 20 1 2023

Vetamix. (den 27 10 2022). Hämtat från Jämförelse, otillräcklighet och ångest: https://svenska.yle.fi/a/7-10022157 den 24 1 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest