Under måndagen 16.3.2020 gick den finska regeringen ut med informationen att skolväsendet och verksamheter i Finland kommer hållas stängda tills 13.4.2020, med vissa undantag. Denna åtgärd görs för att kunna minska smittspridningen av Coronaviruset som nu har tagit fart i Finland. Vad innebär detta i praktiken för de unga? Ungdomsgårdar har inte möjlighet att hålla öppet under dessa omständigheter och skolundervisningen sker på distans, i de flesta fall i hemmen.

Av Finlands ungdomar är det 25% som bor i ett hem med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik, dessa ungdomar kommer nu att befinna sig en ännu längre tid av dagen i hemmet än förut.

För vissa ungdomar kan skolan fungera som en paus från vardagen när man inte behöver fundera på problemen där hemma, utan istället får fokusera på sig själv och sin skolgång. Skolan kan även bidra med trygga vuxna och alla ungdomar kan få en varm måltid under dagen. Detta lämnar nu bort pga. de nya restriktionerna.

Situationen vi är i kan både vara psykiskt och ekonomiskt belastade för flera familjer, och därför måste vi alla försöka finnas som stöd till dem som behöver det allra mest.

Vad kan man som utomstående göra för att stödja dessa ungdomar i deras vardag?

Räck ut en hand till ungdomarna i din närhet, visa ditt stöd och din förståelse för omständigheterna. Fråga om hur det går i vardagen och erbjud hjälp till den mån du har möjlighet. Även om vi inte lika lätt kan träffas, så kan vi finnas till för varandra på andra sätt, till exempel via telefon.

Vad kan du själv göra som ungdom i denna situation?

Kom ihåg att inget av det som händer där hemma är ditt fel! Du är värdefull och kommer ta dig igenom dessa svåra tider även om det kanske känns tufft just nu. Ta en promenad för att rensa tankarna och tänk på att denna situation inte kommer att vara för evigt. Även fast det uppmanas att inte ha närkontakt med sina vänner, kan man ändå hålla kontakten via telefon, sociala medier osv. Försök att hitta nya saker som du mår bra av, Corona har gett oss tid till att stanna upp och hitta nya intressen som vi kan göra. Ifall du har mycket svåra tankar och känslor så kan det hjälpa att skriva en dagbok var du får utlopp för dina tankar och känslor. Du kan även bekanta dig med till exempel andningsövningar eller meditation om du känner att kroppen går på högvarv. Sist men inte minst, kom ihåg att din uppgift är att vara ett barn och att du har all rätt att må bra även om din närstående inte skulle göra det!

Du kan alltid ta kontakt till oss vid FinFami, vi kan erbjuda dig stöd via telefon eller Skype möten, men vi kommer även inom snar framtid att öppna en chatt där du har möjlighet att få stöd och hjälp av oss.

Tillsammans fixar vi detta! Ta hand om er!

Pin It on Pinterest