Svenskspråkiga samtalsgrupper

Är du orolig för din närståendes psykiska ohälsa och för din egen ork? Din närstående kan vara ditt barn, din partner, ditt syskon eller någon annan som står dig nära. I en samtalsgrupp har alla sin unika historia men samtidigt oftast mycket som förenar och du behöver inte känna dig ensam. Bland annat känslor av oro, sorg och maktlöshet är vanliga.  I gruppen är kamratstödet det viktigaste, men vi kan också använda oss av olika övningar och också om intresse finns bjuda in gäster. Gruppen formas enligt deltagarnas behov.

Alla våra grupper har tystnadsplikt.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och hoppas på att nya grupper bildas på olika orter.

För vem:

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa

För dig som bär på oro för en eller flera närstående med psykisk ohälsa. Det kan vara ditt vuxna barn, din partner, din förälder, ditt syskon eller någon annan som står dig nära.

När?

Grupper startar efterhand behovet uppstår.

Var?

På olika orter efter behov.

Mera information

 

Katrin Björklund
Katrin Björklund

Anhörigkoordinator

044-7634 101
[email protected]

 

 

Pin It on Pinterest