Kurs i bearbetning av förluster

KURS I BEARBETNING AV FÖRLUSTER

Hösten 2019 ordnade FinFami Österbotten och Vasa svenska församlings familjerådgivning tillsammans en kurs i bearbetning av förluster. En ny kurs ordnas troligtvis vårsen 2021.

När en närstående insjuknar i psykisk ohälsa aktualiseras ofta tidigare sorger och förluster i livet. I gruppen bearbetar vi tidigare förluster så vi kan koncentrera oss på nuet och framtiden. Metoden har utarbetats av Svenska sorgbearbetningsinsitutet och baserar sig på boken Sorgbearbetning- Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster av John W James och Russell Friedman. Vi träffas åtta gånger och inför varje träff skall deltagarna bekanta sig med ett eller flera kapitel i boken. 

Ledare för gruppen är anhörigrådgivare Eva Hanses från Finfami Österbotten och familjerådgivare Siv Jern som arbetar vid Vasa kyrkliga samfällighet.

Ifall det här låter som någonting för dig kan du redan nu ta kontakt och anmäla intresse för att gå kursen. 

FÖR VEM?

För dig som har en eller flera närstående med psykisk ohälsa och som vill bearbeta förluster i livet

NÄR?

Inte planerad för tillfället, men anmäl intresse om det låter som någoning för dig.

VAR?

 

Mera information:

Christina Sjöström
Christina Sjöström

Anhörigrådgivare

044- 2000 733
[email protected]

 

ANDRA GRUPPER:

Samtalsgrupperna

Pin It on Pinterest