Anhörigresursen – mot självkännedom och välmående

Nätkursen: Anhörigresursen – mot självkännedom och välmående

Denna avgiftsfria nätkurs är riktad till dig som är orolig över någon i din närhet som kämpar med psykisk ohälsa. Under kursens gång vill vi ge dig råd och verktyg för att kunna hantera vardagen bättre samt hjälpa dig att  öka ditt eget välmående. Du kommer ha chansen att livechatta med oss om frågor och funderingar, men även få kamratstöd av andra som befinner sig i en liknande situation. 

 

Kursen ordnades på Tukinet i maj och juni 2020 enligt detta format och kan vid behov ordnas igen.   

De teman som räknas upp nedan behandlades under två veckor.  Varannan vecka introducerades ett nytt tema på TukiNetDet fanns möjlighet att skriva kommentarer under varje ämne och på så vis  utbyta åsikter, tankar och frågor kring varje ämne.

I början av den första veckan av varje ämne gav vi en teoretisk inblick i ämnet och mot slutet av veckan delade vi praktiska övningar. Under den andra veckan av varje tema ordnades en chatt där man i realtid kunde dela sina upplevelser, tankar och känslor kring varje ämne.  

Följande ämnen behandlas på kursen: 

  • Positiv psykologi – personlighet och egna styrkor 
  • Självkänsla och självmedkänsla 
  • Känslohantering 
  • Gränssättning 
  • Stresshantering och återhämtning 

Ta kontakt med någon av anhörigrådgivarna ifall du är intresserad.

Bekanta dig även med de finskspråkiga nätgrupperna

FÖR VEM?

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa, för dig som bär på oro för en eller flera närståendes psykiska hälsa.

Riksomfattande svenskspråkig nätkurs, öppen för alla åldersgrupper

NÄR?

Kursen inleds vid behov

Christina Sjöström
Christina Sjöström

Anhörigrådgivare

044- 2000 733
[email protected]

 

Katrin Björklund
Katrin Björklund

Anhörigkoordinator

044-7634 101
[email protected]

 

Anna Håkans
Anna Håkans

Ungdomskoordinator, tjänstledig fr.o,m. 10.10

044-9777 335
[email protected]

 

Pin It on Pinterest