Vi söker nu en medarbetare för Platsen är ledig projektet! Är du intresserad av att få arbetserfarenhet och av att arbeta med unga så är det här ett arbete för dig!  

Platsen är ledig är ett av social- och hälsovårdsministeriets (SHM) understödsprogram, kriterierna är att du är utanför arbetslivet, inte har en studieplats och att du är under 30 år. (mera information: https://www.paikkaauki.fi/kort-pa-svenska) 

Vi önskar att du är entusiastisk, du kan arbeta självständigt och att du kan både finska och svenska. Du skall ha en god förmåga att diskutera och bemöta anhöriga och närstående till personer med psykisk ohälsa – en god social förmåga är viktigt i detta arbete. Du behöver inte ha någon utbildning.  Du kommer att arbeta främst tillsammans med vår ungdomskoordinator i ungdomsverksamheten som informerar om hur det är att vara anhörig, psykisk ohälsa/hälsa och ordnar temadagar till både finska och svenska skolor. Det är en fördel om du kan båda språken. Jobbet innehåller även en del kvällsarbete och lägerverksamhet. 

Till arbetsuppgifterna hör att nå ut till unga och att använda olika kanaler för informationsspridning, även att uppdatera våra hemsidor. Därför är det bra att du behärskar sociala medier och har goda ITC – kunskaper.  Vi erbjuder dig introduktion till arbetet och en möjlighet att utvecklas i ett mångsidigt arbete och du får även utnyttja dina egna styrkor i detta arbete.   Arbetet börjar i augusti eller enligt överenskommelse och är tidsbestämt, 1 år. Lönen är enligt kollektivavtalet för organisationer inom det sociala området.   Verksamhetspunkten är i Vasa, Kyrkoesplanaden 31. 

Mera information ger föreningens ordförande Anita Ruutiainen, 044-209 8552 eller verksamhetsledaren Leena Pakkanen, 044-2000 742 

Den som väljs till arbetet bör uppvisa ett straffregisterutdrag (Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Hälsogranskningen görs under prövotiden. 

 Ansökan:

Om du känner, att just du är den person vi söker, sänd in en ansökan samt din CV till adressen: [email protected] 

 eller:

FinFami Pohjanmaa ry
Kyrkoesplanaden 31
65100 Vasa 

Platsen fylls när en lämplig medarbetare hittas.

Pin It on Pinterest