Hej på er!

I september ordnande Finfami i samarbete med Folkhälsan en intressant föreläsning med temat ”Högkänslighet och ångest”, där Isa Muotio som själv är högkänslig, berättade om sina erfarenheter kring dessa ämnen.  Föreläsningen var en öppen föreläsning på Folkhälsan och drog flera intresserade.  Stämningen var väldigt bra och många ställde också frågar till Isa under föreläsningen.

Isa berättade till en början om vad högkänslighet riktigt är och tog också exempel från sitt eget liv. Det var intressant att få höra om hur högkänsligheten tar sig i uttryck i hennes liv och att det inte alltid behöver se ut på ett visst sätt. Tillexempel berättade Isa att hon är väldigt social och trivs med människor medan jag tidigare tänkt att en högkänslig person behöver mycket egentid och därför har ett stort behov av att vara ensam.

Här är några av de saker som kännetecknar en högkänslig person:

 • Ett medfött personlighetsdrag som ca 15-20% av befolkningen har
 • Innebär att nervsystemet är känsligare och att hjärnan fungerar lite annorlunda
 • Känner känslor ungefär 10 gånger starkare än alla andra
 • Har ett rikt inre liv
 • Känner lätt av sinnesstämningar och känslor hos andra i sin omgivning och överför dem på sig själv

 

Något nytt som jag inte alls vetat om tidigare var att högkänslighet är något som även kan växa fram och bli starkare hos en person om livssituationen är sådan. Isa själv berättar att hon tror att det kanske var något som hänt i hennes liv eftersom hon hade en pappa som var deprimerad och också kunde bli arg och irriterad väldigt plötsligt. Det innebar att hon blev väldigt medveten om hur han mådde och på hans sinnesstämningar och kanske därifrån utvecklade en högkänslighet. Hon berättar även om att hon alltid som barn fått kommentarer av jämnåriga att ”Varför är du så känslig?” och uppfattades som väldigt snäll.

Under Isas ungdomstid kämpade hon med sig själv och mådde tidvis dåligt, hon berättade att hon utvecklade en ätstörning under tonåren och tror att det berodde på att hon på ett vis kunde kontrollera sig själv då eftersom det var så svårt att hantera sina känslor och sin ångest.  Hon kämpade med att komma till rätta i livet under många års tid men trivdes inte så bra i Jakobstad där hon för tillfället studerade.

En stor vändning Isas liv kom i och med pappans död, då hon bestämde sig för att ta kontakt med en psykolog, då började Isa jobba med sig själv. Vägen har varit lång till att förstå sig själv bättre och acceptera det hon gått igenom och även se det positiva i sin högkänslighet.  Hon har fått stor hjälp av att få terapi och medicin mot ångest. Hon har också insett att det är viktigt att hon tar hand om sig själv och sin högkänslighet genom att ge utlopp för alla sina känslor. Det gör hon genom att bland annat stå modell och dansa bourlesque. Något jag tycker stack ut under föreläsningen, är Isas kärlek till djur och hur vilken bra inverkan djuren har för hennes välmående.

Isa ger tips på hur en högkänslig person kan få verktyg för att hantera vardagen:

 • Lär känna dig själv- se mönster
 • Hitta det som får dig att slappna av
 • Djur
 • Tänk positivt – Låt också de negativa känslorna komma, men vänd dem till något positivt
 • Ta tid för dig själv!

När ångest kommer:

 • Bekräfta den
 • Ge tid att känna
 • Vänd tankarna till något positivt

Isa gav många tips och verktyg för hur man kan hantera vardagen både ifall man är högkänslig eller har ångest och alla fick helt säkert något tänkvärt att ta med sig.  Hennes livsberättelse var ärlig och intresseväckande och lämnade nog ingen oberörd. Och trots att hennes liv på flera sätt varit svår, har Isa behållit en väldigt positiv syn på livet.

Vi hoppas på flera lika givande och berörande föreläsningar under året, som Isas föreläsning var!

 

//Angelica praktikant på Finfami Österbotten.

 

 

 

Tanja Jakobsson
Tanja Jakobsson

Projektityöntekijä / Projektarbetare

044-2393 815

[email protected]

Pin It on Pinterest